Aktuality zo sveta eTwinning

Info pre realizátorov projektov Erasmus+ v platforme eTwinning
Čítať viac
eTwinning pomáha v rozvoji budúcej generácie učiteľov
Čítať viac
Zobraziť všetky články

Čo je eTwinning?

eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.

eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Čítať viac

eTwinning bezplatne umožňuje:

  • Registráciu do eTwinning Live a prístup k databáze učiteľov a škôl v Európe
  • Nájsť partnerskú školu na realizáciu projektu eTwinning alebo Erasmus+
  • Spoluprácu na projekte s partnermi a žiakmi v bezpečnom virtuálnom priestore TwinSpace
  • Získať uznanie a hodnotné odmeny v Národnej alebo Európskej súťaži eTwinning
  • Získať za kvalitný eTwinning projekt Národný alebo Európsky certifikát kvality
  • Účasť sa na seminároch, odborných vzdelávaniach a konferenciách doma aj v zahraničí a získanie certifikátu
  • Účasť na slovenských aj európskych ONLINE vzdelávaniach a webinároch a získanie certifikátu
  • Získať prestížny titul Škola eTwinning
  • Stiahnuť si eTwinning portfólio učiteľa
  • Byť členom Skupiny eTwinning a diskutovať a spolupracovať na konkrétnych témach

Ambasádori eTwinning

Marcel Prievozník

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina

Anna Bardzaková

Základná škola Okružná 17

Martina Vinjarová

Spojená škola bl.biskupa Gojdiča, Bernolákova 21

Katarína Hvizdová

Základná škola Ul. karpatská 803/11

Zobraziť všetkých