Aktuality zo sveta eTwinning

Info pre realizátorov projektov Erasmus+ v platforme eTwinning
Čítať viac
eTwinning pomáha v rozvoji budúcej generácie učiteľov
Čítať viac
Zobraziť všetky články

Čo je eTwinning?

eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.

<p>eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom v&scaron;etk&yacute;ch typov &scaron;k&ocirc;l sp&aacute;jať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtu&aacute;lnom prostred&iacute;, vytv&aacute;rať partnerstv&aacute;, pracovať na projektoch, zdieľať materi&aacute;ly a n&aacute;pady, učiť sa navz&aacute;jom z dobr&yacute;ch pr&iacute;kladov a realiz&aacute;cie projektov a vytv&aacute;rať tak komunitu so spoločn&yacute;m cieľom: z&aacute;bavnou a inovat&iacute;vnou formou vzdel&aacute;vať svojich žiakov a &scaron;tudentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najm&auml; z&iacute;skať, rozv&iacute;jať a osvojovať si kľ&uacute;čov&eacute; kompetencie vo v&yacute;chovno-vzdel&aacute;vacom procese, najm&auml; v oblasti digitaliz&aacute;cie.</p>

Čítať viac

eTwinning bezplatne umožňuje:

  • <p>Registr&aacute;ciu do ESEP - European School Education Platform / eTwinning a pr&iacute;stup k datab&aacute;ze učiteľov a &scaron;k&ocirc;l v Eur&oacute;pe</p>
  • Nájsť partnerskú školu na realizáciu projektu eTwinning alebo Erasmus+
  • Spoluprácu na projekte s partnermi a žiakmi v bezpečnom virtuálnom priestore TwinSpace
  • Získať uznanie a hodnotné odmeny v Národnej alebo Európskej súťaži eTwinning
  • Získať za kvalitný eTwinning projekt Národný alebo Európsky certifikát kvality
  • Účasť sa na seminároch, odborných vzdelávaniach a konferenciách doma aj v zahraničí a získanie certifikátu
  • Účasť na slovenských aj európskych ONLINE vzdelávaniach a webinároch a získanie certifikátu
  • Získať prestížny titul Škola eTwinning
  • Byť členom Skupiny eTwinning a diskutovať a spolupracovať na konkrétnych témach

Ambasádori eTwinning

Ivana Šoltésová

Základná škola Štefana Šmálika

Zuzana Polónyová

Gymnázium P. J. Šafárika

Martina Lauková

Základná škola s materskou školou Želiarska 4

Darina Babjačková

Základná škola Bernolákova ulica 1061

Zobraziť všetkých