Aktuálne vzdelávania pre učiteľov

 • Medzinárodné vzdelávacie podujatia

  Medzinárodné prezenčné stretnutia pedagógov za účelom nadviazania spolupráce škôl v Európe. Vzhľadom na pandémiu prinášame aj online alternatívu týchto seminárov.

 • Konferencie

  Konferencie pre školy v rôznych regiónoch Slovenska.

 • Inovačné vzdelávanie

  Každoročne pre vás pripravujeme a ponúkame Vám bezplatnú účasť na týchto formách vzdelávania

 • Webináre

  Online školenia v popoludňajších a podvečerných hodinách. Z pohodlia domova sa môžete pripojiť a nechať sa vzdelávať našimi lektormi – ambasádormi programu eTwinning.

 • eLearningový kurz

  Viac týždňové vzdelávania z pohodlia domova.

 • Iné školenia

  Školenia sú zamerané na rôzne témy. Od predstavenia programu eTwinning a spolupráce s Erasmus+, prípravu a realizáciu medzinárodného školského projektu až po titul Škola eTwinning.

 • Aktualizačné vzdelávanie

  Poskytujeme jednoduché programy aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie. Program pripravíme v spolupráci s riaditeľom školy podľa individuálnych potrieb.