Aktuálne školenia a semináre

  • Medzinárodné vzdelávacie podujatia Medzinárodné prezenčné stretnutia pedagógov za účelom nadviazania spolupráce škôl v Európe. Vzhľadom na pandémiu prinášame aj online alternatívu týchto seminárov.
  • Konferencie Konferencie pre školy v rôznych regiónoch Slovenska.
  • Kontinuálne vzdelávanie Ponúkame program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Ide o tri prezenčné stretnutia (14 hodín) v kombinácii s dištančným vzdelávaním (16 hodín).
  • Webináre Online školenia v popoludňajších a podvečerných hodinách. Z pohodlia domova sa môžete pripojiť a nechať sa vzdelávať našimi lektormi – ambasádormi programu eTwinning.
  • eLearningový kurz Viac týždňové vzdelávania z pohodlia domova.
  • Iné školenia Školenia sú zamerané na rôzne témy. Od predstavenia programu eTwinning a spolupráce s Erasmus+, prípravu a realizáciu medzinárodného školského projektu až po titul Škola eTwinning.