03.11.2023

eTwinning pomáha v rozvoji budúcej generácie učiteľov

eTwinning for future teachers je aktivita eTwinningu zameraná sa na inštitúcie, ktoré pripravujú študentov na učiteľské povolanie. Na Slovensku sú to fakulty univerzít, ktoré majú akreditované učiteľské študijné programy a venujú sa príprave budúcich učiteľov.
eTwinning podporuje rozšírenie povedomia o možnostiach eTwinningu v univerzitnom prostredí a zapojenie študentov do krátkych medzinárodných projektov s ostatnými univerzitami.
 
Cieľom je oboznámiť študenta (budúceho učiteľa) s možnosťami a benefitmi, ktoré eTwinning ponúka. Vďaka spolupráci univerzít s programom eTwinning, majú študenti možnosť vyskúšať si spoluprácu v medzinárodných tímoch, zapojiť sa do medzinárodných projektov, zadarmo sa vzdelávať v rôznych pedagogických a IKT oblastiach, zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Majú možnosť sa stať členom najväčšej učiteľskej komunity už počas svojho štúdia. 
 
Prečo sa zapojiť?
Pretože eTwinning prináša do praxe vzdelávanie pre potreby 21.storočia ... prispieva k lepšej pripravenosti budúcich učiteľov a podporuje spoluprácu škôl v Európe prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií, poskytuje odbornú podporu a vzdelávacie služby.

Ako sa môže univerzita zapojiť do programu eTwinning?
1. Kontaktuje Národnú podpornú organizáciu eTwinning na Slovensku (info@etwinning.sk).
2. Spoločne pripravíme aktivity, ktoré budú pre univerzitu a jej študentov prospešné a ktoré budú súvisieť s ich vzdelávacím obsahom. Je možné pripraviť inšpiračnú prednášku o eTwinningu na pôde univerzity.
3. Univerzita a jej študenti naplno využívajú eTwinning platformu. 

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac