V súčasnej dobe, keď nie je možné cestovať, vám ponúkame možnosť zúčastniť sa ONLINE medzinárodných vzdelávacích podujatí.

Sú bezplatné a komunikačným jazykom je angličtina.

Môžete sa prihlásiť na tieto typy prezenčných podujatí:

Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Online Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.

Online eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.

Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

  • 24 mar
    26 mar
    Belgicko
    učitelia stredných odborných škôl / IVET teachers
    Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy eTwinning Online Professional Development Workshop