Ponúkame možnosť zúčastniť sa vzdelávania v zahraničí, kde v plnej výške hradíme ubytovanie, cestovné a stravu počas konania podujatia. Z prihlásených účastníkov Národná podporná služba vyberie konečných účastníkov.

Môžete sa prihlásiť na tieto typy prezenčných podujatí:

eTwinning seminár – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.

Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci by mali byť pokročilejší realizátori programu eTwinning.

Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia