Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme účastnícky poplatok, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia a zabezpečujeme elektronickú letenku (ak je potrebná letecká preprava). Neuhrádzame stravu počas trvania cesty, cestovné výdavky z miesta bydliska na letisko (a späť) a cestovné poistenie.

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v projektoch eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané na určitú skupinu učiteľov (podľa typu školy) a sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v eTwinningu.
 • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Odpoúčame záujemcom aby si vytvorili EU Login a registrovali sa do eTwinningu v ESEP. Je to podmienka účasti na eTwinning podujatí.

Účastníkov medzinárodného podujatia VYBERÁME spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. Vaša účasť či neúčasť na podujatí vám bude oznámená e-mailom.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 01 mar
  02 mar
  ONLINE
  učitelia SOŠ
  Empowering the well-being of learners and teachers in IVET Online Course for IVET teachers. Profesijný rozvoj (PDW) organizovaný centrálou v Bruseli pre učiteľov stredných odborných škôl. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 22 mar
  23 mar
  ONLINE
  riaditelia, zástupcovia, vedúci predmetových komisií
  The principles of well-being for school leaders Profesijný rozvoj (PDW) organizovaný centrálou v Bruseli pre vedúcich pracovníkov škôl. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 04 apr
  06 apr
  Francúzsko Marseille
  učitelia VŠ
  Impacts of eTwinning in Initial Teacher Education eTwinning seminár pre učiteľov VŠ, ktorí vzdelávajú študentov učiteľstva. Objavte eTwinning v počiatočnom vzdelávaní učiteľov, stretnite budúcich projektových partnerov, vytvorte projekt eTwinning.
 • 11 apr
  13 apr
  Malta TBC
  učitelia MŠ a ZŠ
  eTwinning & Well-Being in Schools eTwinning seminár s cieľom založenia medzinárodného eTwinning projektu. Komunikačný jazyk: angličtina
 • 18 apr
  20 apr
  Grécko Atény
  ambasádori eTwinning
  Onsite workshop for Ambassadors Profesijný rozvoj (PDW) organizovaný centrálou v Bruseli pre ambasádorov eTwinning. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 18 apr
  20 apr
  Slovensko Trenčín
  učitelia MŠ, začiatočníci v eTwinningu
  Česko-poľsko-slovenský seminár eTwinning Vzdelávanie na tému roka 2024: "Well-being at school". Cieľom seminára je začať projekt eTwinning. Komunikačné jazyky: slovenský, český, poľský.
 • 10 máj
  12 máj
  Grécko Patras
  učitelia SŠ, začiatočníci aj mierne pokročilí v eTwinningu
  Applications, tools and perspectives of ΑΙ in education eTwinning seminar will help teachers to organize eTwinning projects on the theme of Artificial Intelligence and/or to embed applications, tools and AI services to eTwinning projects.
 • 29 máj
  31 máj
  ONLINE
  učitelia zo škôl s titulom "eTwinning SCHOOL"
  eTwinning Schools Annual Conference Výročná konferencia pre ŠKOLY eTwinning organizovaná centrálou v Bruseli. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 06 jún
  08 jún
  Česká republika Praha
  učitelia žiakov vo veku 6-15 rokov
  Vzdelávanie na tému roka 2024: "Well-being at school" eTwinning seminár. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 12 jún
  14 jún
  Rakúsko Krems
  učitelia 2.stupňa ZŠ a SŠ, začiatočníci aj pokročilí v eTwinningu
  School cooperation in the Danube region eTwinning seminár na tému životného prostredia a kultúry regiónu Dunaja. Komunikačný jazyk: angličtina.