Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme účastnícky poplatok, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia a zabezpečujeme elektronickú letenku (ak je potrebná letecká preprava). Neuhrádzame stravu počas trvania cesty, cestovné výdavky z miesta bydliska na letisko (a späť) a cestovné poistenie.

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v projektoch eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané na určitú skupinu učiteľov (podľa typu školy) a sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v eTwinningu.
 • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Odpoúčame záujemcom aby si vytvorili EU Login a registrovali sa do eTwinningu v ESEP. Je to podmienka účasti na eTwinning podujatí.

Účastníkov medzinárodného podujatia VYBERÁME spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. Vaša účasť či neúčasť na podujatí vám bude oznámená e-mailom.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 26 sep
  28 sep
  Belgicko Brusel
  skúsení eTwinneri ocenení NQL
  Annual Conference 2024 Pozývame vás na najvýznamnejšiu eTwinning akciu roka 2024. Záujemci o ONLINE účasť na výročnej konferencii eTwinning sa stále môžu registrovať.
 • 16 okt
  16 okt
  ONLINE
  učitelia SŠ
  Online Partner Finding Fair Online podujatie organizované luxemburskou NSO s cieľom pomôcť Palestíne (novej eTwinning krajine) nadviazať projektové partnerstvá s európskymi krajinami. Komunikačný jazyk: angličtina. Čas: 16:30-18:30 hod.
 • 17 okt
  19 okt
  Estónsko Talin
  učitelia MŠ, 1.stupeň ZŠ
  Equipping teachers for citizenship education Prezenčný seminár organizovaný centrálou v Bruseli (CSS)
 • 07 nov
  09 nov
  Bosna a Hercegovina Sarajevo
  učitelia 2.stupeň ZŠ, SŠ a SOŠ
  Integrating EU values into the classroom Prezenčný seminár organizovaný centrálou v Bruseli (CSS)
 • 28 nov
  30 nov
  Maďarsko Budapešť
  učitelia VŠ, ktorí vzdelávajú študentov učiteľstva
  eTwinning European conference for initial teacher education Prezenčná konferencia organizovaná centrálou v Bruseli (CSS). Objavte eTwinning v počiatočnom vzdelávaní učiteľov, stretnite budúcich projektových partnerov z prostredia VŠ.
 • 10 dec
  10 dec
  ONLINE
  učitelia 2.stupeň ZŠ, SŠ a SOŠ
  United in Diversity in Multicultural Contexts at Schools Online vzdelávanie organizované nemeckou NSO pri príležitosti Dňa ľudských práv. Na vzdelávaní bude aj priestor pre vytvorenie eTwinning partnerstiev. Komunikačný jazyk: angličtina.