Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ a sú v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami v daných krajinách a na Slovensku!

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.
 • konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. 

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 29 sep
  01 okt
  Grécko online
  pre učiteľov detí vo veku 0-7 rokov
  Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care ONLINE medzinárodný odborný workshop - PDW. Komunikačný jazyk: angličtina
 • 07 okt
  09 okt
  Slovensko Žilina
  pre učiteľov MŠ
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár PREZENČNÝ eTwinning seminár. Komunikačný jazyk: slovenčina, čeština, poľština
 • 14 okt
  17 okt
  Poľsko Krakov
  pre učiteľov 2.stupňa ZŠ a SŠ
  Česko-slovensko-poľský seminár "Media Literacy with eTwinning" PREZENČNÝ eTwinning seminár. Komunikačný jazyk: slovenčina, čeština, poľština
 • 19 okt
  20 okt
  Slovensko online
  pre učiteľov ZŠ z vidieckych oblastí
  Projects that make a difference ONLINE eTwinning seminár v angličtine
 • 28 okt
  30 okt
  Belgicko online
  pre učiteľov registrovaných v eTwinningu
  ONLINE Annual eTwinning Conference 2021 medzinárodná výročná konferencia v angličtine
 • 08 nov
  11 nov
  Luxembursko online
  pre učiteľov ZŠ, vek žiakov 6-12
  Bezpečnejší internet pre žiakov ONLINE eTwinning seminár v NEMČINE pre začiatočníkov aj pokročilých v eTwinningu
 • 11 nov
  13 nov
  Španielsko Madrid
  pre učiteľov SOŠ
  eTwinning seminar for VET teachers PREZENČNÝ eTwinning seminár v angličtine
 • 24 mar
  26 mar
  Rakúsko 2022 Graz
  pre učiteľov cudzích jazykov, začiatočníkov v eTwinningu
  Language teaching PREZENČNÝ eTwinning seminár v angličtine