Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ a sú v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami v daných krajinách a na Slovensku!

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.
 • konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. 

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 02 jún
  03 jún
  Rakúsko Viedeň
  Secondary school teachers, also beginners in eTwinning
  eTwinning seminar for Danube Region countries Starting eTwinning cooperations within Danube Region. Seminar language: English
 • 03 jún
  05 jún
  Francúzsko Lyon
  Primary school teachers, beginners in eTwinning
  eTwinning seminar for Primary school teachers eTwinning seminar for Primary school teachers (7 - 11 years old children), beginners in eTwinning. Communication language: English.
 • 30 jún
  03 júl
  Poľsko Varšava
  Učitelia materských škôl
  Creative learning environment at kindergarten eTwinning seminár v angličtine