Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme účastnícky poplatok, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia a zabezpečujeme elektronickú letenku (ak je potrebná letecká preprava). Neuhrádzame stravu počas trvania cesty, cestovné výdavky z miesta bydliska na letisko (a späť) a cestovné poistenie.

V ponuke sú:

  • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v projektoch eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané na určitú skupinu učiteľov (podľa typu školy) a sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
  • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v eTwinningu.
  • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Odpoúčame záujemcom aby si vytvorili EU Login a registrovali sa do eTwinningu v ESEP. Je to podmienka účasti na eTwinning podujatí.

Účastníkov medzinárodného podujatia VYBERÁME spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. Vaša účasť či neúčasť na podujatí vám bude oznámená e-mailom.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia