V súčasnej dobe, keď nie je možné cestovať, vám ponúkame možnosť zúčastniť sa ONLINE medzinárodných vzdelávacích podujatí.

Sú bezplatné a komunikačným jazykom je angličtina.

Môžete sa prihlásiť na tieto typy prezenčných podujatí:

Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Online Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.

Online eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov na základe deklarovanej motivácie v prihláške. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 30 jún
  02 júl
  Poľsko online
  učitelia všetkých predmetov žiakov vo veku 10+, začiatočníci v eTwinningu
  Media Literacy and Disinformation eTwinning Online seminár v angličtine
 • 17 aug
  20 aug
  Česká republika Poděbrady
  pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ, začiatočníkov aj pokročilých v eTwinningu
  Letná dielňa Zážitková forma vzdelávania a atypické vzdelávacie podujatie. Vyskúšate si spoluprácu na projekte od A po Z, naučíte sa používať aktuálne IKT nástroje a odprezentovať projektové výstupy. Komunikačný jazyk: čeština, slovenčina
 • 07 sep
  09 sep
  Albánsko Tirana
  Učitelia ZŠ z vidieckych / málotriednych škôl
  To learn through eTwinning in pandemic conditions PREZENČNÝ eTwinning seminár v angličtine
 • 09 sep
  11 sep
  Česká republika Olomouc
  pre učiteľov ZŠ (vek žiakov 6-15 rokov)
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár PREZENČNÝ eTwinning seminár. Komunikačný jazyk: slovenčina, čeština, poľština
 • 07 okt
  09 okt
  Slovensko Žilina
  pre učiteľov MŠ
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár PREZENČNÝ eTwinning seminár. Komunikačný jazyk: slovenčina, čeština, poľština
 • 14 okt
  17 okt
  Poľsko upresníme
  pre učiteľov SŠ
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár PREZENČNÝ eTwinning seminár. Komunikačný jazyk: slovenčina, čeština, poľština
 • 28 okt
  30 okt
  Belgicko online
  učitelia registrovaní v eTwinningu
  ONLINE Annual eTwinning Conference 2021 medzinárodná výročná konferencia v angličtine