Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme účastnícky poplatok, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia a zabezpečujeme elektronickú letenku (ak je potrebná letecká preprava). Neuhrádzame stravu počas trvania cesty, cestovné výdavky z miesta bydliska na letisko (a späť) a cestovné poistenie.

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v projektoch eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané na určitú skupinu učiteľov (podľa typu školy) a sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v eTwinningu.
 • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Odpoúčame záujemcom aby si vytvorili EU Login a registrovali sa do eTwinningu v ESEP. Je to podmienka účasti na eTwinning podujatí.

Účastníkov medzinárodného podujatia VYBERÁME spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. Vaša účasť či neúčasť na podujatí vám bude oznámená e-mailom.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 05 okt
  07 okt
  Slovensko Trenčín
  učitelia ZŠ
  Inovatívne vzdelávanie na základných školách Česko-poľsko-slovenský eTwinning seminár pre učiteľov ZŠ. Cieľom seminára je začať projekt eTwinning. Komunikačné jazyky: slovenský, český, poľský.
 • 16 okt
  18 okt
  Jordánsko Ammán
  učitelia žiakov vo veku 8 - 16 r., vyučujúcich: dejepis, geografiu, umenie, hodobnú výchovu, literatúru, filozofiu, angličtinu, matematiku, fyziku, chémiu.
  Medzinárodný eTwinning seminár Seminár na tému "Utilizing 21st century skills in Education to enhance Innovation & Creativity" pre učiteľov vyučujúcich žiakov vo veku 8 - 16 rokov, začiatočníkov aj pokročilých v eTwinningu. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 19 okt
  21 okt
  Česká republika Brno
  učitelia MŠ
  Česko-poľsko-slovenský eTwinning seminár Seminár pre učiteľov materských škôl. Cieľom seminára je začať projekt eTwinning. Komunikačné jazyky: slovenský, český, poľský. Miesto konania bude upresnené.
 • 19 okt
  21 okt
  ONLINE
  učitelia MŠ, ZŠ a SŠ
  eTwinning Online Annual Conference 2023 Medzinárodná výročná konferencie eTwinning bude venovaná téme roka 2023 - Inovácie a vzdelávanie. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 09 nov
  11 nov
  Španielsko Sevilla
  učitelia MŠ a 1. stupňa ZŠ
  Odborný eTwinning workšop - CSS Brusel Odborný workšop organizovaný centrálou eTwinningu - CSS Brusel. V rámci podujatia prebehne aj slávnostné odovzdávanie Európskych cien eTwinning v kategórii MŠ. Komunikačný jazyk: angličtina.