Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme účastnícky poplatok, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia a zabezpečujeme elektronickú letenku (ak je potrebná letecká preprava). Neuhrádzame stravu počas trvania cesty, cestovné výdavky z miesta bydliska na letisko (a späť) a cestovné poistenie.

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v projektoch eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané na určitú skupinu učiteľov (podľa typu školy) a sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v eTwinningu.
 • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Odpoúčame záujemcom aby si vytvorili EU Login a registrovali sa do eTwinningu v ESEP. Je to podmienka účasti na eTwinning podujatí.

Účastníkov medzinárodného podujatia VYBERÁME spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. Vaša účasť či neúčasť na podujatí vám bude oznámená e-mailom.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 29 máj
  31 máj
  ONLINE
  učitelia zo škôl s titulom "eTwinning SCHOOL"
  eTwinning Schools Annual Conference Výročná konferencia pre ŠKOLY eTwinning organizovaná centrálou v Bruseli. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 06 jún
  08 jún
  Česká republika Praha
  učitelia žiakov vo veku 6-15 rokov
  Vzdelávanie na tému roka 2024: "Well-being at school" eTwinning seminár. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 12 jún
  14 jún
  Rakúsko Krems
  učitelia 2.stupňa ZŠ a SŠ, začiatočníci aj pokročilí v eTwinningu
  School cooperation in the Danube region eTwinning seminár na tému životného prostredia a kultúry regiónu Dunaja. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 26 sep
  28 sep
  Belgicko Brusel
  skúsení eTwinneri ocenení NQL
  Annual Conference 2024 Po niekoľkých online ročníkoch výročnej konferencie vás opäť pozývame na najvýznamnejšiu eTwinning akciu roka 2024 aj prezenčne. Hybridný formát konferencie (onsite + online) bude spojený so slávnostným odovzdávaním Európskych cien.