Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme cestovné, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia, neuhrádzame stravu počas cesty a cestovné poistenie. Medzinárodné podujatia organizujeme v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami v daných krajinách a na Slovensku.

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.
 • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. 

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 05 okt
  07 okt
  ONLINE
  ambasádori programu eTwinning
  Empowering eTwinning Ambassadors for maximising community engagement Professional Development Workshop for eTwinning Ambassadors
 • 07 okt
  09 okt
  Francúzsko Štrasburg
  učitelia SOŠ a ďalší učitelia SŠ
  Medzinárodný eTwinning seminár Komunikačný jazyk: francúzština.
 • 13 okt
  15 okt
  Slovensko Trenčín
  učitelia stredných škôl a SOŠ
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár eTwinning seminár pre slovenských, českých a poľských učiteľov stredných škôl a stredných odborných škôl. Komunikačné jazyky: slovenčina, čeština, poľština.
 • 20 okt
  22 okt
  ONLINE
  učitelia MŠ, ZŠ a SŠ
  eTwinning Annual Conference 2022 Medzinárodná výročná konferencia eTwinning. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 27 okt
  29 okt
  Španielsko Madrid
  učitelia SŠ, začiatočníci v eTwinningu
  Our Future: Beautiful, Sustainable, Together Medzinárodný eTwinning seminár zameraný na tému roka 2022. Komunikačný jazyk: španielčina.
 • 01 nov
  30 nov
  Holandsko
  učitelia SOŠ, začiatočníci v eTwinningu
  Medzinárodný eTwinning seminár pre učiteľov stredných odborných škôl Trojdňový seminár, dátum a miesto konania budú upresnené. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 03 nov
  05 nov
  Poľsko Vroclav
  učitelia IKT
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár pre učiteľov IKT Komunikačné jazyky: poľština, čeština, slovenčina.
 • 10 nov
  12 nov
  Slovensko Bratislava
  učitelia MŠ, začiatočníci v eTwinningu
  Medzinárodný eTwinning seminár pre učiteľov MŠ Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 17 nov
  19 nov
  Česká republika Brno
  učitelia ZŠ (deti vo veku 6 - 15 rokov)
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár pre učiteľov ZŠ Komunikačné jazyky: slovenčina, čeština, poľština.
 • 30 nov
  02 dec
  ONLINE
  pedagógovia, ktorí vzdelávajú budúcich učiteľov
  eTwinning for future Teachers Annual Conference Medzinárodná výročná konferencia pre pedagógov, ktorí vzdelávajú budúcich učiteľov. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 01 dec
  03 dec
  Slovinsko Ľubľana
  učitelia ZŠ, začiatočníci v eTwinningu, ktorí realizovali 0-3 eTw.projektov
  eTwinning seminár na tému "Školy rovnosti a inklúzie" Pre učiteľov zo slovanských krajín. Komunikácia v slovanských jazykoch.
 • 07 dec
  09 dec
  ONLINE
  učitelia, vedúci pracovníci zo škôl s titulom "eTwinning School"
  eTwinning Schools Annual Conference Medzinárodná výročná konferencia pre učiteľov a vedúcich pracovníkov zo škôl s titulom "eTwinning School". Komunikačný jazyk: angličtina.