Poskytujeme jednoduché programy aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie. Program pripravíme v spolupráci s riaditeľom školy podľa individuálnych potrieb.
Vzdelávanie môže prebiehať prezenčnou alebo dištančnou formou alebo kombinovane.


- Ste úplní začiatočníci v eTwinningu alebo mierne pokročilí?
Povinnou súčasťou programu je registrácia účastníkov do eTwinningu v rámci Európskej školskej vzdelávacej platformy (ESEP) a oboznámenie sa s projektovým vyučovaním v medzinárodnom kontexte. 
Voliteľnou časťou programu je definovanie digitálnych nástrojov, ktorých vzdelávanie bude v programe aktualizačného vzdelávania zahrnuté. Využite túto možnosť a zvoľte si v akých digitálnych nástrojoch a aplikáciách chcete napredovať, poradíme Vám!
Odporúčaný rozsah: 5 hodín.

- Realizujú sa na Vašej škole eTwinning projekty alebo ste získali titul ŠKOLA eTwinning?
Využite možnosť aktualizačného vzdelávania na podporu vašich konkrétnych projektových aktivít.
Pripravíme v spolupráci s riaditeľom školy celý program aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie a podpory medzinárodnej spolupráce škôl.
Odporúčaný rozsah: 5 hodín.

Aktuálne vzdelávania