Poskytujeme jednoduché programy aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie. Program pripravíme v spolupráci s riaditeľom školy podľa individuálnych potrieb.
Vzdelávanie môže prebiehať prezenčnou alebo dištančnou formou alebo kombinovane.


- Ste úplní začiatočníci v eTwinningu alebo mierne pokročilí?
Povinnou súčasťou programu je registrácia účastníkov do eTwinningu v rámci Európskej školskej vzdelávacej platformy (ESEP) a oboznámenie sa s projektovým vyučovaním v medzinárodnom kontexte. 
Voliteľnou časťou programu je definovanie digitálnych nástrojov, ktorých vzdelávanie bude v programe aktualizačného vzdelávania zahrnuté. Využite túto možnosť a zvoľte si v akých digitálnych nástrojoch a aplikáciách chcete napredovať, poradíme Vám!
Odporúčaný rozsah: 5 hodín.

- Realizujú sa na Vašej škole eTwinning projekty alebo ste získali titul ŠKOLA eTwinning?
Využite možnosť aktualizačného vzdelávania na podporu vašich konkrétnych projektových aktivít.
Pripravíme v spolupráci s riaditeľom školy celý program aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie a podpory medzinárodnej spolupráce škôl.
Odporúčaný rozsah: 5 hodín.

Aktuálne vzdelávania

  • 18 apr
    Materská škola Mierová 636/15 Spišská Belá od 15:00 do 17:30
    Program eTwinning a online nástroj Canva v projektovom vyučovaní Vzdelávanie pre pedagógov MŠ Spišská Belá je zamerané na implementáciu projektového vyučovania v školskej praxi a prehlbovanie digitálnych kompetencií pedagógov. Účastníkom vzdelávania poskytne návod, ako využiť moderné prístupy a online nástroj Canva na zvýšenie atraktivity a zážitkovosti projektového vyučovania. Súčasťou vzdelávania bude vytváranie grafických výstupov pre projekty eTwinning a ukážky kolaboratívnych projektových aktivít realizovaných prostredníctvom vybraného online nástroja. Lektor: Monika Poľanská