10.09.2020

Ocenenia

Národná súťaž eTwinning
Je to súťaž o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v školskom roku 2019/2020 a získal Národný certifikát kvality. Súťaž sa koná pod záštitou rektorka Žilinskej univerzity v Žiline prof. Jozefa Jandačku. Téma roka 2020 je Klimatické zmeny a environmentálne výzvy. 
Podmienky a prihláška do Národnej súťaže eTwinning 2020

Titul Škola eTwinning
Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Je ocenením pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj to že je škola vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.
Viac o titule Škola eTwinning, Poslanie Školy eTwinning a zoznam doposiaľ ocenených eTwinning škôl na Slovensku.

Certifikáty kvality: národný, európsky
Národný certifikát kvality je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú kvalitné eTwinning projekty. Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol ocenenie za kvalitu na národnej úrovni. O udelenie Národného certifikátu kvality sa žiada vyplnením prihlášky v eTwinning Live, po dokončení a realizovaní stanovených projektových cieľov a splnení úloh.
Čo to znamená "kvalitný" projekt? Je to taký, ktorý spĺňa kritériá na získanie certifikátu kvality. Zoznámte sa s nimi pred ukončením projektu. V prípade, že máte ambíciu požiadať o Certifikát kvality, pomôžu vám pri vypĺňaní prihlášky.

O udelenie Európskeho certifikátu kvality sa nežiada! Udeľuje ho Centrálna podporná služba v Bruseli tým projektom, ktoré získali aspoň 2 Národné certifikáty kvality a nominovala ich NSS. Udeľovanie prebieha koncom októbra každého kalendárneho roka.
Viac TU

Európske ceny eTwinning
Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality.
Oceňované kategórie a termíny vyhlasuje Centrálna podporná služba v Bruseli - vypĺňa sa prihláška v eTwinning Live.
Víťazi Európskych cien 2020

Učiteľ mesiaca
Od roku 2007 každý mesiac oceňujeme učiteľa, ktorý urobil v danom mesiaci pokrok vo svojom  projekte a tento je viditeľný v TwinSpace predmetného projektu. Víťazný učiteľ a jeho žiaci sú odmenení vecnými darčekmi a ich projekt je zviditeľnený na našej web stránke. Ak máte záujem sami nás informovať o úspechu, ktorý ste dosiahli vo vašom projekte, napíšte nám krátky informačný e-mail na: info@etwinning.sk.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac