07.06.2024

Ocenenia

Certifikáty kvality: národný, európsky

Národný certifikát kvality (NQL) oceňuje kvalitu práce konkrétneho učiteľa na projekte. O udelenie NQL sa žiada vyplnením elektronickéj žiadosti v platforme ESEP / eTwinning. Po dokončení a zrealizovaní projektových cieľov a splnení stanovených úloh s ohľadom na dodržanie kritérií kvality. Projektová práca učiteľa sa zhodnotí na základe žiadosti a toho ako v nej žiadateľ popíše svoju konkrétnu prácu a prínos v projekte. Je potrebné popísať, akým spôsobom bol učiteľ so svojim žiackym tímom zapojený do projektových aktivít a ako prispeli k naplneniu stanovených cieľov a výstupov.
Od školského roku 2022/23 dochádza k nasledujúcim zmenám:

  • učiteľ môže požiadať o udelenie NQL maximálne so 4 svojimi projektami (odporúčame tie, kde je aj zakladateľom projektu, nielen členom)
  • národné projekty, t.j. projekty založené 2 partnermi zo Slovenska, zostanú národné aj keď  do projektu pristúpi zahraničný partner a národné projekty nemôžu požiadať o NQL !!!

Kde  a kedy sa vypĺňa žiadosť o NQL?
Prihláste sa do svojho konta v ESEP - karta "eTwinning" - "My projects". Kliknete na ten projekt, za ktorý NQL žiadate. Vpravo dole je modré tlačidlo: "Apply for Label or Prize" kliknite naň a zobrazí sa:  "Apply for national quality label" - kliknete a otvorí sa formulár. Žiadosť má 4 kroky, všetky je potrebné vyplniť. TU si môžete pozrieť všetky otázky žiadosti o NQL a predpripraviť si odpovede vopred.

Čo to znamená "kvalitný" projekt a aké sú kritáriá kvality? Je to taký projekt, ktorý spĺňa stanovené kritériá pre udelenie NQL na požadovanej úrovni. V prípade, že máte ambíciu o NQL požiadať, preštudujte si nasledovné informácie.

Dávame do pozornosti publikáciu "Krok za krokom ku kvalitnému eTwinning projektu", ktorá vám pomôže oboznámiť sa a naplniť kritériá kvality v eTwinning projektoch.

O NQL môžete požiadať po ukončení projektu, alebo v jeho záverečnej fáze.

Termín podávania žiadostí o NQL za šk.rok 2023-24 je 30. jún 2024. Výsledky budú oznamované priebežne do 15.9.2024

Žiadosť o NQL vyplňte v slovenčine. 


Európsky certifikát kvality (EQL)

O udelenie EQL sa nežiada! Udeľuje ho Centrálna podporná služba v Bruseli (CSS) tým projektom, ktoré získali aspoň 2 národné certifikáty kvality a nominovala ich národná podporná organizácia.

EQL za rok 2024 budú udelené v novembri 2024.
EQL za rok 2023 boli udelené v januári 2024. 
Zoznam 97 slovenských učiteľov a projektov, ktoré získali EQL 2023   
Zoznam 109 slovenských učiteľov a projektov, ktoré získali EQL 2022 (udelené v júni 2023)

Viac o EQL TU

 

Národná súťaž eTwinning

Je to každoročná súťaž o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v príslušnom školskom roku a získal národný certifikát kvality (NQL). Súťaž sa koná pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jána Čelka, CSc. Téma roka 2023 je "Inovácie a vzdelávanie" s podtitulom "Buďme kreatívni s Twinningom".
Podmienky Národnej súťaže 2024 budú zverejnené v pribehu roka 2024

Víťazi Národnej súťaže 2023
Víťazi Národnej súťaže 2022
Víťazi Národnej súťaže 2021
Víťazi Národnej súťaže 2020

 

Titul Škola eTwinning

Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Je ocenením pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj to že je škola vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.
Ocenené školy dostanú plaketu s titulom, Ďakovný list ministra školstva SR a eurokomisárky pre školstvo.

Aktuálne informácie a podrobnosti o titule Škola eTwinning


Európske ceny eTwinning

Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality.
Podrobnosti o podmienkach európskej súťaže nájdete TU.
Oceňované kategórie a termíny vyhlasuje Centrálna podporná služba v Bruseli - vypĺňa sa elektornická prihláška v platforme.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac