Program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" je poskytovaný na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR - evidenčné číslo 25/2020-IV. Poskytujeme ho zdarma. Rozsah vzdelávania je 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne) a je určený pre tieto kategórie/podkategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ
  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • školský špeciálny pedagóg

Pozrite si podrobný program inovačného vzdelávania. Vzdelávanie realizujeme vo viacerých regiónoch Slovenska - konkrétne miesta a dátumy sú uvedené nižšie. 

Vzdelávanie sa ukončuje na Žilinskej univerzite v Žiline záverečnou prezentáciou pred komisiou. Úspešný absolvent získava osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. 

Ak by ste chceli vedieť, ako hodnotia program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" jeho absolventi, ich hodnotenie si môžete pozrieť na stránke https://etwinning.sk/aktuality/ako-hodnotia-inovacne-vzdelavanie-jeho-absolventi-61

Aktuálne inovačné vzdelávania
Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning

 • 16 jan
  Vranov nad Topľou od 14:30 do 18:30
  Základná škola, Bernolákova ul. 1061 Lektor: Darina Babjačková
 • 17 jan
  Rožňava od 14:00 do 18:00
  Gymnázium P.J. Šafárika, Akademika Hronca 1 Lektor: Zuzana Polónyová
 • 18 jan
  Kamenica nad Cirochou od 14:00 do 18:00
  Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 204 Lektor: Ivana Čepová
 • 22 jan
  Nové Zámky od 15:00 do 19:00
  Gymnázium P. Pázmáňa s vjm, Letomostie 3 Lektor: Zuzana Peternai
 • 22 jan
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Lektor: Kornélia Lohyňová
 • 23 jan
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Tupolevova 20 Lektor: Michaela Rumanková
 • 23 jan
  Tvrdošín od 14:15 do 18:15
  ZŠ Š.Šmálika Tvrdošín, Oravské nábrežie 141 Lektor: Ivana Šoltésová
 • 29 jan
  Košice od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Hroncova 23 Lektor: Monika Nagyová
 • 31 jan
  Poprad od 14:00 do 18:00
  Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13 Lektor: Gabriela Krížovská
 • 06 feb
  Dolný Kubín od 14:30 do 18:30
  Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25 Lektor: Janka Lastičová
 • 07 feb
  Lipany od 15:00 do 19:00
  Gymnázium Lipany, Komenského 13 Lektor: Monika Poľanská
 • 07 feb
  Levice od 14:30 do 18:30
  Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Lektor: Zuzana Mészárosová
 • 12 feb
  Žilina od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Lichardova 24 Lektor: Marcel Prievozník