Program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" je poskytovaný na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR - evidenčné číslo 25/2020-IV. Poskytujeme ho zdarma. Rozsah vzdelávania je 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne) a je určený pre tieto kategórie/podkategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ
  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • školský špeciálny pedagóg

Pozrite si podrobný program inovačného vzdelávania. Vzdelávanie realizujeme vo viacerých regiónoch Slovenska, konkrétne miesto vzdelávania si môžete vybrať z nižšie uvedeného zoznamu. Nové termíny zverejníme v priebehu januára 2022. Vzdelávanie sa ukončuje prezenčne na Žilinskej univerzite v Žiline záverečnou prezentáciou pred komisiou. Úspešný absolvent získava osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. 

Podmienky realizácie prezenčnej časti inovačného vzdelávania budú reflektovať aktuálne opatrenia RÚVZ v jednotlivých regiónoch.

Aktuálne inovačné vzdelávania
Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning

 • 02 feb
  Poprad od 15:00 do 19:00
  Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13 Lektor: Gabriela Krížovská
 • 02 feb
  Levice od 14:30 do 18:30
  Obchodná akadémia, Kalmána Kittenbergera 2 Lektor: Zuzana Mészárosová
 • 02 feb
  Nové Zámky od 15:00 do 19:00
  Gymnázium P. Pázmáňa s vjm, Letomostie 3 Lektor: Zuzana Peternai
 • 08 feb
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Lektor: Kornélia Lohyňová
 • 09 feb
  Žilina od 14:45 do 18:45
  Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11 Lektor: Marcel Prievozník
 • 11 feb
  Ilava od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Medňanská 514/5 Lektor: Jana Koštialiková
 • 14 feb
  Zvolen od 13:30 do 17:30
  Základná škola / P. Jilemnického 1813/1 / Zvolen, P. Jilemnického 1813/1 Lektor: Alena Píšová
 • 15 feb
  Humenné od 14:00 do 18:00
  Základná škola Dargovských hrdinov 19, Dargovských hrdinov 19 Lektor: Ivana Čepová
 • 16 feb
  Tvrdošín od 14:00 do 18:00
  ZŠ Š.Šmálika Tvrdošín, Školská 166 Lektor: Ivana Šoltésová