Realizácia inovačných vzdelávaní bude závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku a s tým súvisiacimi rozhodnutiami.
Prepodkladané spustenie programov inovačného vzdelávania v rôznych mestách na Slovensku je najskôr september 2021.
Ďakujeme za pochopenie.

Program inovačného vzdelávania bude poskytovaný v rozsahu 50 hodín a je určený pre tieto kategórie/podkategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ
  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • školský špeciálny pedagóg

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred komisiou.
Úspešný absolvent získava osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Aktuálne inovačné vzdelávania