Inovačné vzdelávanie je zamerané na Projektové vyučovanie a online spoluprácu škôl v programe eTwinning. Poskytujeme ho zdarma. Program inovačného vzdelávania bude poskytovaný v rozsahu 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne) a je určený pre tieto kategórie/podkategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ
  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • školský špeciálny pedagóg

Pozrite si podrobný program inovačného vzdelávania. Vzdelávanie sa ukončí v Žiline záverečnou prezentáciou pred komisiou. Úspešný absolvent získava osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Podmienky realizácie prezenčnej časti inovačného vzdelávania budú reflektovať aktuálne opatrenia RÚVZ v jednotlivých regiónoch.

Aktuálne inovačné vzdelávania
Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning

 • 20 sep
  Horná Ždaňa od 13:30 do 17:30
  Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107 Lektor: Alena Píšová
 • 21 sep
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Lektor: Kornélia Lohyňová
 • 23 sep
  Ilava od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Medňanská 514/5 Lektor: Jana Koštialiková
 • 23 sep
  Svidník od 15:00 do 19:00
  Základná škola, Karpatská 803/11 Lektor: Katarína Hvizdová
 • 27 sep
  Zvolen od 13:30 do 17:30
  Základná škola, P. Jilemnického 1813/1 Lektor: Alena Píšová
 • 28 sep
  Košice od 14:00 do 18:00
  Základná škola s materskou školou, Želiarska 4 Lektor: Martina Lauková
 • 28 sep
  Nové Zámky od 15:00 do 19:00
  Gymnázium P. Pázmáňa s vjm, Letomostie 3 Lektor: Zuzana Peternai
 • 29 sep
  Poprad od 15:00 do 19:00
  Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13 Lektor: Gabriela Krížovská
 • 29 sep
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Lektor: Kornélia Lohyňová
 • 29 sep
  Žilina od 14:45 do 18:45
  Súkromná základná škola, Oravská cesta 11 Lektor: Marcel Prievozník
 • 29 sep
  Levice od 14:30 do 18:30
  Obchodná akadémia, Kalmána Kittenbergera 2 Lektor: Zuzana Mészárosová
 • 01 okt
  Prešov od 15:00 do 19:00
  CVČ - ABC, Októbrová 30 Lektor: Katarína Hvizdová
 • 02 okt
  Košice od 08:00 do 12:00
  Základná škola, Hroncova 23 Lektor: Katarína Hvizdová
 • 19 okt
  Tvrdošín od 14:00 do 18:00
  Základná škola Š. Šmálika, Školská 166 Lektor: Ivana Šoltésová
 • 03 nov
  Humenné od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Dargovských hrdinov 19 Lektor: Ivana Čepová