Ponúkame možnosť zúčastniť sa eLearningového kurzu, ktorý organizujeme v spolupráci s českými eTwinningovými partnermi. Kurz trvá 6 týždňov, počas ktorých sa naučíte od A do Z ako využívať a ako pracovať s eTwinning platformou. Naučíte sa ako nadviazať medzinárodnú spoluprácu škôl, ako plánovať, založiť a viesť medzinárodný projekt. Naučíte sa pracovať vo virtuálnej triede TwinSpace, ktorá je skvelým nástrojom pre spoluprácu žiakov na diaľku, získate skúsenosti s riadením aktivít projektu pomocou rôznych IKT nástrojov. Vo všetkom Vás budú sprevádzať naši skúsení ambasádori eTwinning.

Za absolvovanie eLearningového kurzu získate certifikát.

Aktuálne eLearningové kurzy

 • 26 okt
  16 nov
  eTwinning NSS
  Česko - slovenský eLearningový kurz "Zelená planéta" Keďže témou roka 2020 sú Klimatické zmeny a environmentálne výzvy, ponúkane vám možnosť zúčastniť sa 3 - týždenného eLearningového kurzu na tému „Zelené planéta“. Kurz vedú české lektorky, a je určený už registrovaným účastníkom programu eTwinning, nie úplným začiatočníkom. Absolvovaním kurzu sa naučíte ako realizovať „zelené“ projektové aktivity nielen v TwinSpace. Úlohy, ktoré počas kurzu budete plniť vám zaberú približne 3 hodiny týždenne.
 • 02 nov
  22 nov
  eTwinning NSS
  Česko - slovenský eLearningový kurz "Občianske kompetencie" Úplný názov kurzu je „Občianske kompetencie a aktívne občianstvo prakticky“ a určený je učiteľom 2. stupňa ZŠ a SŠ a učiteľom občianskej výchovy a spoločenských vied, ktorí by radi zaradili túto tému do projektu eTwinning. Kurz vedú české lektorky, a je určený už registrovaným účastníkom programu eTwinning, nie úplným začiatočníkom. Počas kurzu budete pracovať v prostredí TwinSpace a jeho aplikáciách, spracujete praktické aktivity na tému občianskych kompetencií a zoznámite sa s metodikou výchovy k aktívnemu a zodpovednému občianstvu. Pracuje sa v malých online skupinách a na záver navrhnete projektovú / výučbovú aktivitu. Budete pracovať vlastným tempom a vypracovanie zadaní vám zaberie približne 3-4 hodiny týždenne.