Čo to znamená eLearningový kurz?

Je to vzdelávací kurz na vopred určenú tému súvisiacu s eTwinningom. Pracujete online - na diaľku,  pod vedením lektora v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova.  V priebehu kurzu môže byť realizovaný aj webinár v dohodnutom čase, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť preberanú tematiku. V stanovených termínoch plníte zadania a po úspešnom ukončení získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Počet hodín je uvedený pri popise každého kurzu.

Aktuálne eLearningové kurzy

  • 30 sep
    10 nov
    Zuzana Mészárosová
    Metodika medzinárodných projektov eTwinning Online kurz určený všetkým učiteľom MŠ, ZŠ a SŠ, začiatočníkom v eTwinningu. V obľúbenom česko-slovenskom eLearningovom kurze plníte zadania počas 6 týždňov pod vedením tútorky, v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova. Po registrácií a zoznámení sa s Európskou školskou vzdelávacou platformou ESEP - eTwinning si nájdete projektového partnera, naučíte sa pracovať vo virtuálnej triede TwinSpace. Budete tiež pracovať s množstvom bezplatných digitálnych nástrojov, ktoré je možné využiť v eTwinning projekte, ale aj v bežnej praxi učiteľa. Skrátka vyskúšate si tvorbu eTwinning projektu od A po Z "nanečisto" a budete mať pri tom poradenstvo od skúsenej tútorky. Rozsah: 24 hodín (6 týždňov).