Čo to znamená eLearningový kurz?

Je to vzdelávací kurz na vopred určenú tému súvisiacu s programom eTwinning. Pracujete online - na diaľku,  pod vedením lektora v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova.  V priebehu kurzu môže byť realizovaný aj webinár v presne stanovenom čase, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť preberanú tematiku. V stanovených termínoch plníte zadania a po úspešnom ukončení získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Počet hodín je uvedený pri popise každého kurzu.

Aktuálne eLearningové kurzy

 • 20 sep
  25 okt
  Virtuálna knižnica Zaujíma vás téma čitateľskej gramotnosti žiakov? Hľadáte nové metódy ako ju podporiť v rámci medzinárodnej spolupráce škôl? Chcete realizovať čitateľské dielne ako projektové aktivity? Nový eLearningový kurz Virtuálna knižnica je určený pre učiteľov z Čiech a Slovenska, ktorí hľadajú inšpiráciu pre výučbu čitateľskej gramotnosti a majú záujem o medzinárodnú online spoluprácu. Je vhodný pre učiteľov žiakov všetkých vekových kategórií. Kurz potrvá 4 – 5 týždňov, naučíte sa používať prostredie virtuálnej triedy TwinSpace, zoznámite sa s pojmami čitateľská gramotnosť, autorské písanie a čítanie, čitateľská dielňa či fake news. Ako bonus si odnesiete skúsenosť s prácou v medzinárodnom česko-slovenskom tíme nadšených učiteľov. Predchádzajúca skúsenosť s eTwinningom nie je potrebná. Kurz začne úvodným webinárom v podvečerných hodinách. Účastníci, ktorí absolvujú celý kurz, získajú certifikát. Lektormi budú skúsení učitelia a ambasádori eTwinning z Českej republiky – Mgr. Vlastimil Špinka a Mgr. Bohuslav Hora. Kurz je zdarma.
 • 04 okt
  14 nov
  Zuzana Mészárosová
  Metodika medzinárodných projektov eTwinning Kurz určený všetkým učiteľom MŠ, ZŠ a SŠ, začiatočníkom v programe eTwinning. V súčasnej situácií možno viacerí z vás dajú prednosť online vzdelávaniu pred prezenčným. Ideálny je náš obľúbený česko-slovenský eLearningový kurz, v ktorom počas 6 týždňov plníte zadania pod vedením tútorky, v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova. Po registrácií a zoznámení sa s priestorom eTwinning Live si nájdete projektového partnera, naučíte sa pracovať vo virtuálnej triede TwinSpace. Budete tiež pracovať s fotkami, videom a ďalšími IKT nástrojmi, ktoré je možné využiť v eTwinning projekte. Skrátka vyskúšate si tvorbu eTwinning projektu od A po Z "nanečisto" a budete mať pri tom poradenstvo od skúsenej tútorky. Rozsah: 24 hodín