Čo to znamená eLearningový kurz?

Je to vzdelávací kurz na vopred určenú tému súvisiacu s eTwinningom. Pracujete online - na diaľku,  pod vedením lektora v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova.  V priebehu kurzu môže byť realizovaný aj webinár v dohodnutom čase, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť preberanú tematiku. V stanovených termínoch plníte zadania a po úspešnom ukončení získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Počet hodín je uvedený pri popise každého kurzu.

Aktuálne eLearningové kurzy