Ponúkame možnosť zúčastniť sa viacerých typov eLearningových kurzov podľa aktuálnej ponuky nižšie. Ponúkané elearningové kurzy realizujeme v spolupráci s českou NSS a trvajú od 3 do 6 týždňov.

Čo to znamená eLearningový kurz?

Je to vzdelávací kurz na vopred určenú tému súvisiacu s programom eTwinning. Pracujete online - na diaľku,  pod vedením lektora v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova.  V priebehu kurzu môže byť realizovaný aj webinár v presne stanovenom čase, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť preberanú tematiku. V stanovených termínoch plníte zadania a po úspešnom ukončení eLearningového kurzu získate certifikát.

Aktuálne eLearningové kurzy

  • 08 mar
    18 apr
    Zuzana Mészárosová
    Metodika medzinárodných projektov eTwinning Kurz určený všetkým učiteľom MŠ, ZŠ a SŠ, začiatočníkom v programe eTwinning. V súčasnej situácii možno viacerí z vás dajú prednosť online vzdelávaniu pred prezenčným. Ideálny je náš obľúbený česko-slovenský eLearningový kurz, v ktorom počas 6 týždňov plníte zadania pod vedením tútorky, v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova. Po registrácii a zoznámení sa s priestorom eTwinning Live si nájdete projektového partnera, naučíte sa pracovať vo virtuálnej triede TwinSpace. Budete tiež pracovať s fotkami, videom a ďalšími IKT nástrojmi, ktoré je možné využiť v eTwinning projekte. Skrátka vyskúšate si tvorbu eTwinning projektu od A po Z "nanečisto" a budete mať pri tom poradenstvo od skúsenej tútorky.