Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 30 jan
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Interaktívne online aktivity v eTwinningových projektoch MŠ Webinár je určený pre učiteľov materských škôl, ktorí by radi obohatili svoje vzdelávacie aktivity a projekty eTwinning o vlastné interaktívne a multimediálne online aktivity. Počas webinára si prakticky ukážeme, ako si môžete vytvoriť svoje vlastné online interaktívne úlohy pomocou aplikácie LearningApps .
 • 31 jan
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Online tipy a triky - učiteľské "vychytávky" Webinár je zameraný na predstavenie rôznych osvedčených nástrojov pedagogickej praxe. Učiteľovi sú k dispozícii okamžite bezplatne. Ide o nástroje, ktorými učiteľ prepája svoj smartfón s počítačom, prenáša súbory, rýchlo vytvára poznámky alebo jednoducho zdieľa obsah rôzneho formátu.
 • 01 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Zábavné aktivity s umelou inteligenciou nielen na informatike Na webinári si ukážeme mnohé novinky zo sveta umelej inteligencie, ktoré môžete využiť vo vyučovaní rôznych predmetov či realizovaní eTwinning projektov.
 • 07 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  TeachMeet: medzinárodné projekty na druhom stupni základnej školy Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže eTwinning 2022 v kategórii "2. stupeň ZŠ". Nechajte sa inšpirovať nápadmi, tipmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. S projektom "EUtopian Smart City" nás inšpiruje Monika Nagyová (Základná škola, Hroncova 23, Košice), projekt "eTwinners go green" predstaví Mária Čiefová (Cirkevná spojená škola, Duchnovičova, Humenné), Marcel Prievozník (Súkromná základná škola Oravská cesta, Žilina) inšpiruje s projektom "Be Smart Online: Fake or Real?" a Svetlana Kotorová (Gymnázium, Kpt. Nálepku, Sobrance) predstaví projekt "9. slovanský protivojnový zborník LIDICE 80".
 • 08 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Začíname s eTwinningom – ako na medzinárodné projekty Ako nadviazať medzinárodnú spoluprácu vašej školy? Inšpiračný webinár s ukážkou konkrétneho eTwinning projektu z praxe. Predstavenie platformy pre európske školské vzdelávanie (ESEP) - nového webového sídla eTwinning. Nebude chýbať ani postup registrácie do eTwinningu.
 • 09 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Valentínske projekty so Scratchom Hľadáte zaujímavé aktivity pre Vaše eTwinning projekty? Chcete skúsiť zaujímavú aktivitu na hodinách cudzích jazykov? So Scratchom vaši žiaci (aj prvostupňoví) ľahko a rýchlo naprogramujú pozdravy, ktoré môžete využiť nielen v eTwinning projektoch.
 • 13 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - workshop kolaboratívnych aktivít eTwinning ponúka na výber množstvo nástrojov, nápadov a rôznych prístupov k vyučovaniu. Ak je medzinárodný školský projekt eTwinning založený na zdravej a zmysluplnej spolupráci, žiaci z neho môžu len profitovať. Na tomto webinári si predstavíme rôzne aktivity, ktorými žiakov motivujeme a oni sa pritom učia cez rôzne výzvy.
 • 14 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  TeachMeet: medzinárodné projekty na strednej škole Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže eTwinning 2022 v kategórii "stredná škola". Nechajte sa inšpirovať nápadmi, tipmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. S projektom "GLOB@L ISSUES @ SCHOOL" nás inšpiruje Zuzana Mészárosová (Obchodná akadémia, Levice), projekt "Everyday Math" predstaví Monika Poľanská (Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa) a Gabriela Kövesiová (Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou) predstaví projekt "Discover Europe".
 • 15 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Lauková
  Prečo zahrnúť do eTwinning projektu aj rodičov? Veľmi dobre si uvedomujeme, aký je svet a ľudia v ňom citliví. Aké dôležité je vytvárať dobré vzťahy v rodine, v práci. Na webinári si ukážeme, ako posilniť komunitu rodičov v materskej škole prostredníctvom spolupráce na eTwinning projekte.
 • 20 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - začíname s Canvou (grafické kreácie) Na webinári si ukážeme základné prvky grafiky a práce v nástroji Canva. Budeme vytvárať grafické dielo ako výsledok spolupráce v rámci eTwinning projektových aktivít. Tentokrát na tému fotografia, obrázok a práca s rôznymi obrazovými prvkami v prostredí Canva.
 • 21 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  TeachMeet: medzinárodné projekty - víťazi špeciálnych kategórií Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže eTwinning 2022 v špeciálnych kategóriách. Nechajte sa inšpirovať nápadmi, tipmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. S projektom "Keď Karel IV. bude Karel 4" nás inšpiruje Denisa Rúrová (Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa) a projekt ".think" predstaví Zuzana Peternai (Gymnázium P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky).
 • 23 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Nagyová
  Chronológia aktivít v eTwinning projekte Kvalita projektu závisí od viacerých faktorov, ktoré je potrebné dodržať. Jedným z nich je aj zoradenie stránok projektu tak, aby bol jasne viditeľný cieľ, obsah a smerovanie projektu až k jeho samotnému výstupu. Na tomto webinári si ukážeme ako zoradiť stránky projektu, aké kritériá dodržať zároveň so zaujímavými tipmi z konkrétnych projektov.
 • 27 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - pracujeme s Canvou (videokreácie) Canva svojou funkcionalitou presahuje množstvo nástrojov na tvorbu videa. Zabudovaný systém generovania a pridávania videoobsahu je veľmi obsažný a vyžaduje si neustále objavovanie a skúšanie. Na tomto webinári sa spoločne naladíme na tvorbu videa s využitím veľkého množstva Canva vychytávok.
 • 06 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - pracujeme s Canvou (vzdelávacie materiály) Projektové úlohy si niekedy vyžadujú zmeny pri vytváraní obsahu hodiny s projektovým zameraním. K tomu nám vhodne pomôže Canva, pomocou ktorej dokážeme vytvárať vhodný edukačný materiál. Výbornou možnosťou je, že potenciál Canvy siaha až k žiakom, ktorí môžu takýto obsah sami vytvárať. Na tomto webinári si ukážeme, ako zvládnuť základné funkcie Canvy pri tvorbe vzdelávacieho materiálu.
 • 13 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - pracujeme s Canvou (použitie vo vyučovaní) eTwinning hodiny nie sú výhradne o práci na projektoch. Častokrát využívajú jeho potenciál učitelia na organizovanie spoločných online hodín, kde sa žiaci stretnú a riešia rad úloh alebo problémových situácií. V tomto webinári sa sami skúsime takúto prácu a pritom využijeme potenciál skrytý v Canve.
 • 15 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom: 4C - Kreativita a jej rozvoj Prečo je kreatívne myslenie dôležité? Je nevyhnutné byť flexibilný? Ako využiť poznatky vedy na lepšiu adaptáciu na zmeny a rozvoj kreativity našich žiakov, ale aj nás? Na webinári si ukážeme spôsoby aj nástroje na rozvoj kreativity v triede a projektoch eTwinning.
 • 20 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - pracujeme s Canvou (ostatné aktivity) Canva rozširuje svoje portfólio o ďalšie produkty, s ktorými sa dokážeme zviditeľniť v rámci eTwinning projektov. Na tomto webinári si predstavíme niekoľko tipov, ako využiť Canvu s pomocou ďalších prvkov.
 • 22 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Nagyová
  Aktivizácia žiakov online hrou Hľadáte spôsob ako sa efektívne učiť v škole či doma? Dajte do hry moderné technológie a dostaňte do tried výučbové a edukačné programy pre zábavné vzdelávanie. Dotvorte mozaiku bežnej vyučovacej hodiny pomocou malých interaktívnych jednotiek vďaka moderným online nástrojom. Spoznajte s nami jednoduché pracovné prostredie, ktoré vám zabezpečí pohodlnú a rýchlu tvorbu úloh pre vašich žiakov nielen v projektoch eTwinning.
 • 28 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - únikové hry a eTwinning Za posledné roky sa únikové hry stali veľmi populárnym nástrojom zvyšovania motivácie žiakov. Prostredníctvom nich sa žiaci nielen zabavia, ale predovšetkým si osvoja nové zručnosti, naučia sa vyhľadávať alebo jednoducho iba spolupracovať so spolužiakmi.
 • 29 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom: 4C - Komunikačné zručnosti Komunikačné zručnosti sú dôležitou kompetenciou sociálnej inteligencie. Tento webinár sa zameria na komunikačné zručnosti, ktoré je možné využiť v bežnom živote, ale aj v práci, v triede a samozrejme pri projektovej práci.