Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 28 jan
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Gabriela Krížovská
  Ako ďalej v projekte eTwinning Webinár zameraný na budovanie obsahu projektového priestoru TwinSpace a pridávanie jednotlivých projektových výstupov. Jednoduché kroky o tom ako vkladať materiály a zdieľané prvky do stránok projektu. Tipy na zaujímavé projektové aktivity, ktoré obohatia prácu učiteľa a aj žiaka. Ukážka oceneného projektu a návod ako jednoducho publikovať výstupy projektu.
 • 08 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Ako sa vyznať v eTwinningu? Webinár je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sú čerstvo registrovaní alebo zatiaľ neregistrovaní na portáli eTwinning a chceli by sa dozvedieť, ako funguje portál, čo ponúka, aké možnosti má učiteľ, ktorý má záujem profesionálne rásť. eTwinning totiž nie je len o projektoch.
 • 09 feb
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - online prezentácie v projektoch eTwinning Google prezentácie sú primárne určené na vytváranie online cloudových prezentácií. Avšak možnosti, ktoré ponúkajú, sú ďaleko širšie než len vytváranie a prezentovanie. Cez rôzne aktivity si ukážeme, aké možnosti majú žiaci v integrácii Google prezentácií do projektov eTwinning.
 • 15 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Tvorba medzinárodných školských projektov Na webinári sa budeme venovať tvorbe projektu od úplných základov, t.j. ako vôbec získať dobrý nápad na projekt, cez proces plánovania, podania, realizácie až po ukončenie a vyhodnotenie. Pričom sa nemusí jednať len o eTwinningové projekty.
 • 21 feb
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Mészárosová
  Ako používať TwinSpace a netiketa práce v TwinSpace Webinár sa venuje základom práce v TwinSpace, návodu na tvorbu stránok a podstránok, ako i využívaniu interných nástrojov TwinSpace, tvorbe obsahu v priestore na spoluprácu v eTwinningovom projekte, a tiež správnemu pridávaniu externých nástrojov Web 2.0 zameraných na kolaboráciu a hodnotenie. Pridanou hodnotou webinára je netiketa práce v TwinSpace pre učiteľov.