Webináre organizujeme online, v konferenčnom prostredí Webex.

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 

Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v skupine Vzdelávareň - len pre registrovaných v eTwinningu.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte nás na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám bude účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 27 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Prepojenie indoor a outdoor aktivít v eTwinning projekte v MŠ Prepojenie indoorových a outdoorových projektových aktivít v materskej škole môže viesť k bohatšiemu a viac senzorickému vzdelávaciemu prostrediu pre deti. Počas webinára si predstavíme projekt The Adventure of Caterpillar a rôzne aktivity v interiéri a exteriéri. Prepájanie aktivít a zážitkové učenie umožní deťom spojiť svoje skúsenosti s poznatkami z oboch prostredí, posilní ich učebné zážitky, vzbudí ich zvedavosť a záujem o svet okolo nich.
 • 30 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Poľanská
  Integrujeme STEM do projektov eTwinning Tento webinár je určený pre učiteľov všetkých typov škôl a všetkých odborností, ktorí sa chcú naučiť, ako efektívne začleniť metódy STEM do svojich eTwinning projektov. STEM je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém v európskom vzdelávaní. Skratka je vytvorená z anglických názvov predmetov veda, technológia, inžinierstvo a matematika. Ale je to viac než to! Povieme si, čo znamenajú skratky STEM, STEAM a STE(A)M, aké sú ich benefity, ako ich vhodne implementovať do projektových aktivít, ako môžu túto metódu využiť aj učitelia ďalších, tzv. non-STEM, predmetov. A opäť nezabudneme na praktické tipy a inšpirácie z realizovaných eTwinning projektov.
 • 05 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - kreativita a spolupráca na konci roka Spolupráca, kreativita, nápaditosť sú aspektmi, ktoré eTwinning ponúka ako vyučovací prístup. V záplave výletov, exkurzií, pobytu vonku, či posledných hodín v učebni sa dokáže uplatniť rad rôznych eTwinning aktivít. V tomto webinári si ukážeme zopár ukážok toho, čo so žiakmi môžete robiť a pritom ich motivovať hrou a zábavou.
 • 06 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Janka Lastičová Michaela Rumanková
  Knihy, rozprávky a príbehy v projektoch eTwinning v MŠ a ZŠ Počas webinára si predstavíme prácu s knihou, príbehom a rozprávkou v projektovom vzdelávaní. Ukážeme si rôzne aktivity, ktoré hravou formou a zážitkovým učením rozvíjajú predčitateľské kompetencie u detí v MŠ a čitateľskú gramotnosť u detí na 1.stupni ZŠ. Ukážeme si ako knihy a príbehy môžeme prepojiť s využitím digitálnych technológií, konceptom detskej filozofie a v prvom rade vybudovať u detí pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám.
 • 10 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Tvorba diplomov v Canve Tento webinár je špeciálne vhodný pre učiteľov, ktorí zvyknú počas školského roka vytvárať pre deti a žiakov rôzne diplomy za rôzne súťaže, za účasť na aktivitách či projektoch eTwinning. Alebo chcú potešiť svojich predškolákov alebo žiakov diplomom na konci školského roka. Počas tohto praktického webinára si ukážeme, ako môžete využiť jednoduché a efektívne funkcie Canvy na vytváranie krásnych a personalizovaných diplomov. Okrem toho si ukážeme aj funkciu hromadného vytvárania mien tzv. hromadnú korešpondenciu, ktorá vám ušetrí čas a zjednoduší prácu pri hromadnom generovaní diplomov pre viacerých žiakov a deti.
 • 13 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Poľanská
  Inšpirácie pre projektové outdoorové aktivity na stredných školách Na webinári si predstavíme rôzne projektové outdoorové aktivity realizované strednými školami v rámci medzinárodných eTwinning projektov. Dozviete sa aké aplikácie a ako využívať digitálne technológie pri aktivitách mimo triedy a školy, ako prispôsobiť bežné školské outdoorové aktivity na medzinárodnú spoluprácu, ako plánovať a realizovať outdoorové aktivity v rámci eTwinning projektov. Získate praktické tipy a rady na implementáciu outdoorových aktivít a na ich prepojenie s digitálnymi technológiami a projektovým vyučovaním vo vašich eTwinning projektoch.
 • 18 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Tvorba mobilnej appky v MIT AppInventor pre projekt eTwinning Chcete oživiť svoje eTwinningové projekty pútavou mobilnou aplikáciou? Na webinári sa naučíte základy tvorby aplikácií v prostredí MIT AppInventor, aj bez nutnosti programovacích skúseností! Krok za krokom si ukážeme, ako začať tvoriť jednoduché aplikácie spolu so svojimi žiakmi či študentami, aj ako ich zdieľať s projektovými partnermi.
 • 19 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinnovátor - kreujeme s umelou inteligenciou Umelá inteligencia sa pomaly integruje do vzdelávania a stáva sa bežnou súčasťou aj eTwinning projektov. Pomáha žiakom nielen v kreativite, ale ponúka aj zábavu a rozvoj estetického cítenia. Na webinári si ukážeme, ako využiť kreativitu žiakov a potenciál umelej inteligencie tak, aby sme podporili aj spoluprácu aj kreatívny potenciál žiakov.
 • 24 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  STEAM v projektoch eTwinning v materskej škole STEAM je edukačný prístup, ktorý integruje 5 oblastí: vedu, technológie, inžinierstvo, umenie a matematiku. V materskej škole sa STEAM zameriava na rozvoj rôznych zručností u detí hravým a pútavým spôsobom. Tento multidimenzionálny prístup umožňuje prepájať všetky vzdelávacie oblasti, na ktoré sa v predškolskom vzdelávaní zameriavame. Počas webinára sa zameriame na výhody a prínosy metódy STEAM pre deti v MŠ a ukážeme si praktické ukážky zo STEAM projektov realizovaných v materskej škole.
 • 25 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Tvorba eTwinningovej únikovej hry s AppInventorom Ovládate základy AppInventoru a hľadáte novú výzvu? Na webinári sa naučíte, ako navrhnúť a vytvoriť pútavé eTwinningové únikové hry s využitím funkcií AppInventoru! Zoznámite sa s tvorbou interaktívnych scenárov a hádaniek pre únikovú hru, nastavením skórovania a možnosťami zdieľania a publikovania vašej únikovej hry s kolegami a študentmi nielen v rámci projektu eTwinning. Odporúčaná účasť na webinári k základom MIT AppInventora.