Webináre sú hodinové online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning na rôzne témy využiteľné v práci učiteľa aj v projektoch eTwinning.

Ponúkame možnosť sa zúčastniť webinárov, ktoré organizujeme priamo v eTwinning Live platforme (prostredie Adobe Connect) alebo cez externé online konferenčné prostredie Webex.

Webináre v prostredí v eTwinning Live sú prístupné len učiteľom registrovaným v programe eTwinning. Do programu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať TU.

Podrobný návod na registráciu do portálu eTwinning TU.

Učitelia, ktorí nie sú registrovaní v programe eTwinning sa môžu zúčastniť iba webinárov organizovaných cez externé online konferenčné prostredie Webex.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Účastník webinára získava certifikát o účasti, ktorý mu bude emailom distribuovaný 1-2 dni po skončení webinára. Prosíme vás, aby ste správne vyplnili údaje v registračnom formulári - certifikát obsahuje tie údaje, ktoré v registrácií na webinár uvediete!

Aktuálne webináre

 • 27 jan
  eTwinning Live od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  Nebojte sa projektov a zapojte sa! Webinár na tému ako efektívne pracovať v projekte, aby spĺňal všetky aspekty moderného projektového vyučovania v dištančnej aj prezenčnej forme. Ako zabezpečiť autorské práva a podmienky zdieľania prác na internete. Ukážka úspešného eTwinning projektu, ktorý spĺňa požiadavky na európsky certifikát kvality a ďalšie možnosti seba – vzdelávania učiteľov v MOOC kurzoch.
 • 28 jan
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinning - kolaboratívne aktivity I. eTwinning sa za ostatné roky stal nielen komunikačnou platformou, ale aj akýmsi prístupom k vyučovaniu. Jeho možnosti ponúkajú žiakom nielen možnosť komunikácie so zahraničnými partnermi, ale aj prácu v aktivitách rozvíjajúcich kreativitu, nápaditosť a zmysel pre spoluprácu. eTwinning sa však časom stal výzvou aj pre učiteľov. Pomocou inovácií vo vzdelávaní tak môžu zakúsiť nové výzvy všetci účastníci vyučovacieho procesu.
 • 01 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Projekty eTwinning v praxi vychovávateľov II. - TwinSpace Ďalšie pokračovanie webinárov, kde sa zoznámime s priestorom pre spoluprácu TwinSpace a rôznymi online aktivitami, ktoré môžete využiť nielen pre vzájomné zoznámenie sa, ale aj realizáciu spoločných nápadov a aktivít. Všetky z nich je možné využiť aj pri realizácii ŠKD dištančnou formou.
 • 02 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  eTwinning Slovensko
  Ako rozlíšiť pravdu a hoax 3. webinár na tému roka "Mediálna gramotnosť" s lektorkou Marii Stracenskou - novinárkou, PR manažérkou a odborníčkou na médiá. Obsah webinára: nástroje a weby, ktoré pomáhajú v boji s konšpiráciami; ako na odhaľovanie dezinformácií; návod - clickbaitové titulky, texty, fotografie, videá, statusy
 • 03 feb
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Efektívne vzdelávanie s Google - Google Prezentácie III. Google Prezentácie ponúkajú možnosť využitia nielen na prezentovanie, ale skrývajú v sebe množstvo ďalších úžasných možností. V rámci webinára si ukážeme, akým spôsobom dokážete využiť Google Slides (prezentácie) naplno a vypracovávať si vlastný edukačný materiál a učebné pomôcky.
 • 05 feb
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Nástroj k úspešnému vzdelávaniu - eTwinning a motivácia Webinár ako môžeme žiakov motivovať prostredníctvom eTwinning projektov. Práca v TwinSpace priestore. Ukážka projektových kolaboratívnych úloh.
 • 08 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Projekty eTwinning v praxi vychovávateľov III. - pracujeme s médiami Pokračovanie série webinárov pre vychovávateľov. Ukážeme si nové nástroje a aplikácie na úpravu obrazového, audio či videomateriálu, ktoré využijete nielen pri realizácii eTwinning projektov, ale aj vo svojej praxi v prezenčnej či dištančnej forme.
 • 09 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  eTwinning Slovensko
  Podpora kritického myslenia, motivácia k nemu 4. webinár na tému roka "Mediálna gramotnosť" s lektorkou Marii Stracenskou - novinárkou, PR manažérkou a odborníčkou na médiá. Obsah webinára: tipy na dobré vzdelávacie kanály; práca s obrázkami, videami, textami - hravé nástroje aj pre menších žiakov na to, aby našli cestu k overovaniu informácií; cvičenie – tvorba vlastného hoaxu – cieľom je zistiť, ako ľahko vzniká dezinformácia, komentovanie senzácií, diskusia; reálne očakávania a postupné výsledky.
 • 10 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Mediálna výchova v MŠ Pojem médiá je v súčasnosti skloňovaný takmer na každom kroku. Médiá dokážu ovplyvniť konanie a uvažovanie ľudí, najmä malých detí. Práve ony sú najviac ohrozenou skupinou, pretože detský vek jednoznačne ovládajú médiá. Prostredníctvom nich deti získavajú predstavu o svete dospelých ale aj svojich rovesníkoch. Dôležité je snažiť sa dosiahnuť to, aby deti boli schopné udržať si od médií kritický odstup, aby pochopili, v čom sú médiá pre spoločnosť prínosné a ako môžu ľuďom škodiť. Webinár prinesie praktické rady a tipy na edukačné aktivity v rámci projektového vyučovania pre učiteľov MŠ.
 • 11 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Ako sa rozhodujeme? Myslíme racionálne? Myslíme kriticky? Čo všetko vplýva na naše rozhodovanie a správanie? Webinár dá odpoveď na tieto otázky a spolu sa pozrieme na to, ako využiť tieto poznatky vedy na školách a v projektoch.
 • 12 feb
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinning kolaboratívne aktivity II. eTwinning možnosti ponúkajú žiakom nielen šancu komunikácie so zahraničnými partnermi, ale aj prácu v aktivitách rozvíjajúcich kreativitu, nápaditosť a zmysel pre spoluprácu. eTwinning sa však časom stal výzvou aj pre učiteľov. V tejto časti sa zameriame na dávku ďalších nápadov na kolaboratívne aktivity s vašimi partnermi.
 • 18 feb
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Ako učiť efektívne a ľahko s Google účtom (Google Forms) Návod ako urobiť rýchly prieskum, anketu medzi žiakmi, rodičmi v triede, zistiť odpovede na otázky, vytvoriť pre žiakov kvíz so spätnou väzbou pomocou Google Forms.
 • 24 feb
  eTwinning Live od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  eTwinning – otvorená brána pre každého učiteľa Realizácia kvalitného projektu si vyžaduje dodržanie spoločných pravidiel. Ktoré kritériá by mal dobrý projekt spĺňať. Voľné platformy pre učiteľov, ktoré je možné použiť v projektoch. Ďalšie zaujímavé a užitočné rady a tipy pre každodennú prácu učiteľa počas dištančnej aj prezenčnej formy vzdelávania. Spoločná diskusia a hľadanie odpovedí na problémy pri realizácii projektovej formy vzdelávania.
 • 25 feb
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom alebo "sú moji žiaci mediálne gramotní?" Mediálna gramotnosť v súčasnej dobe je nenahraditeľnou súčasťou intelektovej výbavy každého jedinca, nakoľko mediálny priestor začína viditeľne i neviditeľne ovplyvňovať naše životy. Zvlášť krehkú skupinu tvoria maloletí a takmer dospievajúci žiaci. Začať chápať zmysel mediálneho pôsobenia v ich životoch môžeme pomôcou rôznych hrových e-aktivít.