Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 05 mar
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Jedna aplikácia - 21 aktivít v školskom klube detí Tento webinár vás prevedie svetom jednej z top aplikácií, v ktorej viete vzájomne skombinovať rôzne zdroje a aktivity. Nearpod umožňuje okrem interaktívnych videí, virtuálnej reality, kvízov, zdieľaného kreslenia, súťažných hier aj veľa iného. Ideálne aj počas dištančného vzdelávania. Počas webinára si tvorbu aktivít môžete aj prakticky vyskúšať.
 • 09 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Médiá a nástrahy dnešnej doby pre žiakov ZŠ Naša myseľ niekedy naletí na informácie, ktoré sú až prekvapujúco ďaleko od pravdy. V dnešnej dobe mediálneho konzumu, je nevyhnutné nielen pre žiakov ZŠ, ale aj iné vekové skupiny, disponovať mediálnymi kompetenciami. Vedeli ste, že napríklad výberom medzi dvoma obsahmi sa vlastne vzdelávate? Áno, je to tak! Učíte sa byť mediálne gramotnou osobou a to je v dnešnom svete veľmi dôležité. Webinár ponúkne učiteľom ZŠ tipy na úlohy a projekty z rôznych oblastí života, možnosť vytvoriť si na médiá vlastný názor, či stratégiu práce s nimi.
 • 10 mar
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Mészárosová
  Kolaboratívne aktivity podporujúce rozvoj aktívneho občianstva Projekt eTwinning ponúka žiakom množstvo príležitostí ako si osvojiť a rozvíjať občianske kompetencie a kompetencie demokratickej kultúry. Kolaboratívne a inovatívne aktivity prostredníctvom nástrojov Web 2.0 v projektoch s touto tematikou motivujú žiakov stať sa aktívnymi občanmi a napomáhajú im efektívnejšie si osvojiť a zdokonaliť sa v týchto kompetenciách v spolupráci so zahraničnými partnermi.
 • 11 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Ako učiť efektívne a ľahko s Google účtom (Google Slides) Prezentácie, či interaktívne cvičenia vytvorené pomocou nástroja Google Slides učiteľovi pomôžu uľahčiť prípravu na vyučovanie a oživiť vyučovacie hodiny. Ich zdieľaním umožnia žiakom, či projektovým partnerom spolupracovať na ich tvorbe.
 • 12 mar
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinning kolaboratívne aktivity III. eTwinning možnosti ponúkajú žiakom nielen šancu komunikácie so zahraničnými partnermi, ale aj prácu v aktivitách rozvíjajúcich kreativitu, nápaditosť a zmysel pre spoluprácu. eTwinning sa však časom stal výzvou aj pre učiteľov. V tejto časti sa zameriame na dávku ďalších nápadov na kolaboratívne aktivity s vašimi partnermi.
 • 15 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  eTwinning Slovensko
  Ako učiť a nezblázniť sa? Praktické aktivity kognitívneho rozvoja pre vašich žiakov prvého aj druhého stupňa pre bežné základné školy aj špeciálne základné školy. Učte a spolupracujte efektívne, kvalitne a progresívne. Lektorka: Mgr. Martina Kramerová, terapeutka pre deti so špeciálnymi potrebami.
 • 16 mar
  eTwinning Live od 18:00 do 19:30
  Darina Babjačková
  Interaktivita s Nearpod a eTwinning Projektové aktivity v eTwinning môžu byť vzdelávacie a výchovné s prepojením na rôzne učebné predmety. Ako na to? Inšpirácia a ukážka aktivít s využitím aplikácie Nearpod. Využiteľnosť si ukážeme v predmetoch anglický jazyk (1.stupeň, 2.stupeň ZŠ), ale aj v geografii či matematike. Krok za krokom budeme tvoriť 1 vyučovaciu hodinu pre anglický jazyk, matematiku a geografiu s prepojením a využiteľnosťou aj v eTwinning projektoch.
 • 17 mar
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Mészárosová
  Stratégie a formy hodnotenia v eTwinningovom projekte Hodnotenie pomáha pochopiť učiacim sa žiakom, či žiakom pracujúcim v projekte, v čom sú dobrí a v čom by sa mali ešte zlepšiť. Tento webinár priblíži aké sú stratégie hodnotenia eTwinningového projektu a niektoré tvorivé formy hodnotenia projektu, práce žiakov v projekte a ich kolaborácie a evalvácie eTwinningového projektu ako takého.
 • 18 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  eTwinning Slovensko
  Mediálna gramotnosť a dezinformácie s expertom - Dušanom Ondrušekom Ďalší webinár na tému roka 2021 bude zameraný na spôsoby ako rozpoznávať manipulatívnu komunikáciu a dezinformácie vo verejnom priestore, ako sa brániť trollom a konšpiratívnemu mysleniu. Dozviete sa tiež: Ako rozpoznať manipuláciu v médiách a v každodennej komunikácii? Ako sa prejavuje konšpiračné myslenie? Ako posilňovať imunitu voči manipulatívnym trikom v priamej komunikácii a v komunikácii na sociálnych sieťach? Ako rozpoznať manipuláciu v štatistikách a grafickom zobrazení dát? Ako sa brániť trollom na sociálnych sieťach? Ako sa brániť v prípade javov ako „whataboutism", „gaslighting“, technika „slamenného panáka“, obvinenie z povyšovania, útoky ad hominem a iné.
 • 23 mar
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Ako vyjednávať a presviedčať? Komunikačné zručnosti sú dôležitou kompetenciou sociálnej inteligencie. Tento webinár sa zameria na vyjednávacie techniky, ktoré je možné využiť v bežnom živote, ale aj v práci, v triede a samozrejme pri projektovej práci.
 • 24 mar
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Mészárosová
  Formy a nástroje diseminácie eTwinningových projektov Máte kvalitný eTwinningový projekt a chcete zviditeľniť jeho výsledky? Zúčastnite sa webinára, ktorý predstaví formy a nástroje diseminácie eTwinningových projektov. Šírenie výsledkov projektov zvyšuje záujem o projekty a aj pravdepodobnosť inšpirácie a ich využívania inými pedagógmi a neposlednom rade zviditeľní i vašu školu.
 • 25 mar
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Ako učiť efektívne a ľahko s Google účtom (Google Docs) Učiteľ môže pomocou nich vytvárať pre žiakov pracovné listy, komentovať ich prácu, pomocou inteligentných úprav a nástrojov vytvárať rôzne dokumenty, vkladať do nich obrázky, tabuľky, grafy a to všetko zdieľať - spolupracovať s kýmkoľvek.
 • 31 mar
  eTwinning Live od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  Zaujímavé nápady v práci učiteľa Webinár na tému využívania externých nástrojov spolupráce, ktoré uľahčujú prácu v projekte. Tvorba interaktívnych listov s okamžitým vyhodnotením. Predstavenie úspešného projektu a aspektov spoločnej spolupráce. Čo nové ponúka European Schoolnet Academy pre učiteľskú verejnosť a veľa ďalších impulzov pre realizáciu vzdelávania.