Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 19 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Učebné štýly a príprava vyučovacej hodiny Každý žiak je jedinečný, každý sa inak učí. Žiak získava vedomosti a zručnosti pomocou rôznych štýlov učenia. My učitelia by sme mali zaradiť čo najviac aktivít pre rôzne učebné štýly žiakov. Na danom webinári si ukážeme ako zostaviť vyučovaciu hodinu s online aktivitami, interakciou žiakov s individuálnym prístupom pre zavedenie novej učebnej látky z predmetu anglický jazyk a s upevnením učiva. Dané ukážky však môžu poslúžiť aj ako inšpirácia pre iné predmety, nakoľko eTwinning projekty sú prepojením viacerých predmetov a podporujú všetky učebné štýly.
 • 20 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Wordwall v projektoch eTwinnning v školskom klube detí Aplikácia Wordwall ponúka možnosť vytvoriť rozmanitné typy interaktívnych online úloh či hier, ktoré využijete v projektoch eTwinning počas zoznamovania, aj počas vzájomnej spolupráce. Aktivity vo Wordwall využijete aj v bežnej praxi v školskom klube detí. V prvej časti webinára sa naučíme vyhľadávať hotové aktivity, vkladať ich do priestoru TwinSpace alebo inej webovej stránky, modifikovať už existujúce aplikácie pre vlastné potreby a vytvárať nové originálne aktivity - kvízy a súťaže.
 • 21 apr
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Založenie eTwinning projektu Webinár je určený pre registrovaných, ale začiatočníkov v eTwinning, ktorý doteraz nemali možnosť pracovať v projekte alebo vytvoriť projekt. Krok za krokom prejdeme možnosti účasti v projekte, kde hľadať partnerov, aké aktivity plánovať a realizovať v projekte, fázy projektu a iné praktické aktivity.
 • 22 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Efektívne vzdelávanie s Google - Jamboard Existuje množstvo interaktívnych tabúľ, ktoré ponúkajú rôzne funkcionality. Google prišiel s vlastným riešením a spolu so základnými funkciami ponúka rozšírené možnosti práce. Okrem návodu, ako pracovať s tabuľou Jamboard si ukážeme aj rôzne ukážky práce s týmto online nástrojom.
 • 26 apr
  Webex od 17:30 do 18:30
  Martina Lauková
  Tvorba a dizajn plagátov pre potreby v MŠ Výhody projektov eTwinning v práci učiteľa MŠ. Ako vytvoriť plagát na rôzne podujatia pre rodičov v MŠ? Ako podať zaujímavým spôsobom informácie v MŠ? Tvorba plagátov v programe PosterMyWall. Využitie plagátov v projekte eTwinning.
 • 27 apr
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  eTwinning projektek óvodásoknak és alsó tagozatosoknak eTwinningové projekty pre MŠ a 1. stupeň ZŠ (eTwinning projektek óvodásoknak és alsó tagozatosoknak) je webinár vedený v maďarskom jazyku, ktorý poskytne tipy na projektové aktivity pre materské školy a prvý stupeň ZŠ. A webinárium óvodás és alsótagozatos tanítóknak ad útmutatót, hogyan beindítani a projektmunkát az eTwinningben, milyen feladatokat adni a gyerekeknek, hogyan együttműködni a partnerekkel.
 • 28 apr
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Mészárosová
  Abeceda eTwinning Webinár nielen pre začiatočníkov ponúkajúci návod na to, ako plnohodnotne a úspešne pracovať na eTwinningových projektoch. Zaujímavé tipy ako realizovať kvalitné projekty v spolupráci eTwinning od A po Z - od nájdenia si partnera, cez kolaboráciu v eTwinningovom projekte, hodnotenie projektovej práce a šírenie výsledkov projektu. Know how na to, aké kritériá má spĺňať kvalitný projekt eTwinning.
 • 29 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Tvorba online hier Hra prináša jej účastníkovi uspokojenie a radosť. Hry najmä v detstve sú okrem toho školou, v ktorej sa dieťa mimovoľne učí. Hra je na prvý pohľad bezúčelová činnosť, ktorá spoločnosti navonok nič neprináša. Ale ak ju pripravia učitelia, hra môže pomôcť v osvojení si nových poznatkov, preopakovaní a upevňovaní už prebratého učiva alebo témy v rámci eTwinningových projektov. Na webinári preberieme aplikácie LearningApps, Wordwall, Flippity a Genially.
 • 30 apr
  eTwinning Live od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  Canva a Genially – dva nástroje, ktoré obohatia projektovú prácu Počas webinára si predstavíme tieto nástroje a ukážeme si, ako ich sprístupniť žiakom. Jednoduché nápady, ktoré podporia žiacku kreativitu a podporia kritické myslenie. Ukážeme si tvorbu komentovaného videa, prezentácie, plagátu ale aj interaktívneho materiálu pre bežné vyučovanie. Použitie týchto nástrojov zvýši motiváciu žiakov a hodiny budú pre nich obohatením. Zároveň si ukážeme, pre ktoré projektové výstupy v eTwinningu sú tieto nástroje vhodné a stimulujúce.
 • 03 máj
  Webex od 17:30 do 18:30
  Martina Lauková
  Videovizitka materskej školy v projekte eTwinning Prezentácia materskej školy formou videoviziky v projekte eTwinning. Predstavte sa partnerskej škole originálne! Praktická ukážka spojenia videa a fotografií. Tvorba videovizitky v programe KIZOA.
 • 04 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom alebo "médiá naše každodenné" Mediálna gramotnosť je pre súčasného mladého človeka nenahraditeľnou súčasťou intelektovej výbavy. Médiá začínajú viditeľne i neviditeľne ovplyvňovať naše životy. Pochopiť, ako a čím ma ovplyvňujú médiá, je jednou z najdôležitejších kompetencií a práve na tomto webinári si ukážeme rôzne aktivity, ktorými ich môžete u vašich žiakov podporiť.
 • 05 máj
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Mészárosová
  Stratégie a formy hodnotenia v eTwinningovom projekte Hodnotenie pomáha pochopiť učiacim sa žiakom, či žiakom pracujúcim v projekte, v čom sú dobrí a v čom by sa mali ešte zlepšiť. Tento webinár priblíži aké sú stratégie hodnotenia eTwinningového projektu a niektoré tvorivé formy hodnotenia projektu, práce žiakov v projekte a ich kolaborácie a evalvácie eTwinningového projektu ako takého.
 • 06 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  CLIL v projektovom vyučovaní a v projektoch eTwinning CLIL sa zameriava na integráciu cudzieho jazyka do nejazykových predmetov. Túto metódu je možné využiť aj v projektovom vyučovaní a realizácii medzinárodných projektov eTwinning. Na webinári si ukážeme skúsenosti z tejto oblasti z praxe.
 • 07 máj
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - zabávame sa s videom Videá v rámci eTwinning projektov sú veľmi populárne. Poskytujú možnosti využiť potenciál žiakov vo všetkých smeroch (rozprávanie, počúvanie). V tomto webinári si ukážeme rôzne kolaboratívne aplikácie a aktivity, ktorých základom je práve video.
 • 10 máj
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Nearpod alebo Pear Deck? Na webinári porovnáme funkcionality týchto dvoch aplikácií, ktoré sú určené na zatraktívnenie prezentácie a aktívneho zapojenia žiakov počas vyučovania. Skvelé aplikácie nie len na podporu dištančného vyučovania.
  Pripravujeme
 • 13 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Efektívne vzdelávanie s Google - nepoznané Google nástroje Google okrem svojich bežných obľúbených produktov (Dokumenty, Prezentácie, Tabuľky) ponúka aj ďalšie, pomocou ktorých môžu žiaci nadobúdať ďalšie zručnosti v práci s technológiami. Tieto nástroje svojím obsahom a funkcionalitou zatraktívňujú spoznávanie rôznych oblastí ľudského života. Na tomto webinári si ukážeme, ako využiť Google na maximum.
 • 17 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Microbit vo vzdelávaní Programovateľný mikropočítač a jeho využitie v projektovom vyučovaní. Žiak sa naučí programovať blokovo text, obrázok a dokáže prepájať s rôznymi zariadeniami. Rozvoj kreativity, digitálnych zručností a prepojenie aj s inými predmetmi ako biológia alebo chémia. Na danom webinári si vysvetlíme základné pojmy a ako zapojiť danú problematiku do projektového vyučovania. Hosť webinára: odborník v danej problematike Ing. Stanislav Petro zo ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou.
 • 28 máj
  eTwinning Live od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  Programovanie v projektoch eTwinning Ako je možné využiť jednoduché prvky programovania v projekte? Ako rozbehnúť projekt eTwinning s takouto témou? Čo ponúka aktivita Európsky týždeň programovania? Takéto a podobné otázky budú zodpovedané počas webinára spolu s predstavením základov jednoduchého programovania v projekte Scratch. Predstavíme si, ako jednoducho sa dá začať s programovaním cez stránku Hodiny kódu. Webinár je pre všetkých učiteľov, ktorí sa neboja skúsiť si programovanie a naučiť sa niečo nové.