Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 25 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Nie je kniha ako kniha - ako podporiť záujem žiakov? Ukážeme si tvorbu eBook kníh. Žiaci sa môžu stať tvorcami, spisovateľmi, ilustrátormi a nie iba to! Podporíme záujem o spoluprácu žiakov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Tvorba interaktívneho obsahu zlepšuje IKT zručností a motivuje žiakov. Ako podporiť čítanie s porozumením? Webinár bude inšpiráciou s ukážkami samotnej tvorby takejto eBook knihy aj v eTwinning projektoch.
 • 26 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - aktivity so smartfónom Väčšina vzdelávacej činnosti a zvlášť v prípade projektového vyučovania sa posúva čoraz viac od učiteľa smerom k žiakovi. Ten sa stáva bádateľom, rieši problémy, zadáva hypotézy. Smartfón so všetkými svojimi funkciami a špecifickými aplikáciami je mu veľmi dobrým pomocníkom. Na tomto webinári si ukážeme rôzne námety aj na eTwinning aktivity, ktoré žiakov budú motivovať a otvoria mu nové obzory. Pre plnohodnotnú prácu na webinári je potrebný smartfón (Android alebo iPhone) s pripojením na internet.
 • 27 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Etické a udržateľné myslenie Vyzývate žiakov k tomu, aby mysleli eticky a udržateľne? Zvažujú následky svojich nápadov, svojich aktivít? Pri hodnotení nových myšlienok je treba myslieť na to, aký môžu mať dopad na nás, na iných ľudí, na prostredie, spoločnosť. Ak robíme rozhodnutia, ktoré sa týkajú toho, či je niečo správne alebo nesprávne, tak robíme rozhodnutia, ktoré sa týkajú etiky. Webinár sa bude venovať aktivitám, programom a možnostiam ako rozvíjať etické a udržateľné myslenie.
 • 28 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Skupinové vyučovanie a kooperácia - podstata projektového vyučovania Skupinové vyučovanie je vyučovacia metóda, ktorá môže mať viacero alternatív. Výsledky prieskumov z praxe ukazujú, že organizovať žiakov do skupín, v ktorých pracujú, nestačí. Aby skupinové vyučovanie prinieslo požadovaný efekt, mali by sme poznať jeho podstatu, ako vytvárať skupiny, ako učiť v skupinách alebo aké úskalia môžeme očakávať. Na webinári budeme okrem iného hovoriť aj o metóde STAD, TGT, Mozaike a ďalších zaujímavých technikách.
 • 09 nov
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - zabávame sa spoluprácou V tomto webinári si ukážeme paletu zábavných námetov podporujúcich myšlienku spolupráce v projektových zadaniach a ich integráciu nielen do eTwinning ideí, ale aj technicky - do stránok TwinSpace.
  Pripravujeme