Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 04 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - plánovanie a manažment eTwinning projektov Hoci je realizácia eTwinning aktivít výhradne na strane žiakov, je to učiteľ, ktorý ho plánuje a riadi spolu so svojím partnerom - učiteľom z partnerskej krajiny. Na tomto webinári si ukážeme rôzne pomôcky a triky, ktoré nám v tejto dôležitej fáze projektu veľmi dobre pomáhajú.
 • 05 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom - ako transformovať tradičnú triedu Všetci vieme, že potrebujeme inovácie vo vzdelávaní. Nie je nám niekedy jasné aké inovácie potrebujeme a čo je inovatívne pre jedného, nemusí byť inovatívne pre iných. Na webinári si ukážeme 7 príkladov, ktoré môžu byť realizované v akejkoľvek triede a ktoré nevyžadujú veľké investície.
 • 11 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Online tipy a triky - novinky vo svete IKT Internet dennodenne ponúka nové možnosti rôznych aplikácií, ktoré nám uľahčujú život. V tejto časti nášho webinárového seriálu o IKT novinkách Vám ukážeme, o aké online nástroje ide, na čo sú určené a aké funkcionality ponúkajú používateľom.
 • 12 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom – reziliencia, čo, prečo, ako? Reziliencia je určitá odolnosť človeka, schopnosť získať silu, zotaviť sa po záťažovej situácii. Je to schopnosť vyrovnať sa s problémami, prekážkami a neúspechom. Podľa mnohých expertov reziliencia je v podstate bežná a ľudia sú schopní získať a naučiť sa zručnosti, ktoré sú dôležité pre jej rozvoj. Naše deti by mali rozvíjať tieto zručnosti aj v škole. Rovnako je dôležité budovať aj našu rezilienciu, aby sme mohli byť príkladom pre našich žiakov. Webinár ponúkne učiteľom nástroje a metódy ako posilniť ich vlastnú rezilienciu a ako rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré im umožnia stať sa životaschopnými a odolnými v živote.
 • 17 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Padlet - online nástroj Padlet je bezplatný nástroj zameraný na spoluprácu so žiakmi, spolužiakmi, kolegami, členmi projektového tímu, alebo rodinou. Padlet je navyše webová stránka. Chcete si usporiadať svoje plány, elektronicky vyvesiť nápady, realizované projektové úlohy, chronologicky usporiadať školské fotografie? Padlet má niekoľko výhod, ktoré si ukážeme na tomto webinári.
 • 19 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom – kompetencie pre život Aké kompetencie dôležité pre život je treba rozvíjať na školách a ako? Európska komisia nám ponúka zaujímavý dokument, v ktorom sú opísané tri oblasti kompetencií, ktoré ak rozvíjame, pomáhame zlepšovať žiakom ich učenie, spokojnosť, wellbeing aj uplatnenie sa v živote. Na webinári sa dozvieme o 9 dôležitých kompetenciách a ich rozvíjaní.
 • 14 nov
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Webové nástroje v projektoch materskej školy – zoznamovacie aktivity Webinár je určený pre učiteľov materských škôl, ktorí začali realizovať eTwinningový projekt a radi by sa inšpirovali, akými aktivitami sa môžu navzájom zoznámiť deti s projektovými partnermi. Pri realizácii projektu je dôležitá spolupráca a dobrú spoluprácu môžu naštartovať zaujímavé zoznamovacie aktivity detí. Počas webinára si ukážeme rôzne zoznamovacie aktivity detí v MŠ a zároveň si ukážeme, rôzne webové nástroje, ktorými tieto aktivity môžete realizovať.