Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 28 nov
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Učenie hrou s eTwinningom Ako splniť vzdelávací a výchovný cieľ tak, aby boli žiaci vtiahnutí do vzdelávania, aby učenie nebolo nudným a iba teoretickým? Ukážeme si príklady z praxe ako aj metódy, ktoré budú nielen pre žiakov atraktívne. Naučíme sa zopár online nástrojov (Liveworsheets, Wordwall a iné).
 • 30 nov
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom - LifeComp, schopnosť učiť sa LifeComp je dokument, ktorý Európska komisia ponúka aj učiteľom na to, aby sa na školách zamerali na dôležité kompetencie pre život. Na webinári sa budeme rozprávať o troch kompetenciách, ktorých rozvoj je dôležitý pre žiakov, aby boli schopní učiť sa a prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie.
 • 01 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Nagyová
  eTwinning v platforme ESEP – registrácia učiteľa a školy Chceli by ste vytvárať medzinárodné projekty eTwinning, no neviete ako začať? Prvá časť zo série webinárov pre učiteľov ponúka prehľad toho, čo eTwinning ponúka pre profesijný rozvoj učiteľa a tvorbu projektového vyučovania na hodinách. Začiatočníci, či pokročilí, so znalosťou cudzích jazykov, alebo aj bez nej - všetci ste vítaní! Prejdite s nami procesom registrácie a staňte sa aktívnym členom najväčšej komunity škôl v Európe.
 • 05 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Online tipy a triky - Novinky vo svete IKT Na webinári si predstavíme ďalšiu várku digitálnych nástrojov vhodných pre projektové vyučovanie s aplikáciou eTwinning prístupu a predovšetkým pre podporu spolupráce medzi projektovými partnermi.
 • 06 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Nagyová
  eTwinning v platforme ESEP – registrácia školského projektu Druhá časť zo série webinárov zameraných na počiatočnú prácu v platforme eTwinning je cielená na spájanie sa s projektovými partnermi a vytváranie samotných projektov. Potrebujete inšpiráciu, o čom by taký projekt mohol byť? Na webinári nájdete návod ako to bude pre vás jednoduché a pre žiakov zaujímavé a zábavné.
 • 12 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - aktivity s QR kódmi Používanie QR kódov sa stalo veľmi populárnym nielen v komerčnej sfére, ale svoje miesto si našlo aj v rôznych fázach edukačného procesu. Atraktívnym sa QR kód stal aj v eTwinning projektoch. Na tomto webinári si ukážeme zopár ukážok aktivít zameraných na ich používanie.
 • 14 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom – LifeComp, sociálne kompetencie Aké kompetencie dôležité pre život je treba rozvíjať na školách a ako? Európska komisia nám ponúka dokument LifeComp v ktorom sú opísané tri oblasti kompetencií. Na webinári sa dozvieme, ako rozvíjať sociálne kompetencie LifeComp aj s pomocou eTwinningu.
 • 19 dec
  Webex od 17:00 do 18:00
  Monika Nagyová
  eTwinning v platforme ESEP – virtuálna trieda TwinSpace Tretia časť zo série webinárov sa zameriava na prácu v interaktívnej triede TwinSpace. Táto virtuálna trieda je práve ten priestor, kde sa projekt odohráva a kde je vidieť výstupy jednotlivých úloh. Pozrieme sa na to ako sa orientovať v TwinSpace, ako pridávať výstupy a ako aktívne začleniť žiakov do projektu ich registráciou.
 • 20 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom - mindfulness Čo je mindfulness? Ako nám môže pomôcť a prečo by sme všímavý stav mysle mali začať využívať aj v škole? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede na webinári, ktorý nám dá aj návod, ako prepojiť mindfulness a eTwinning.