Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 22 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Ako vytvárať príležitosti a nachádzať kreatívne riešenia Aby sme mohli byť úspešní v akejkoľvek oblasti, mali by sme vedieť rozpoznať a vytvárať príležitosti, identifikovať problémy a prísť s návrhom riešenia, ktoré vytvára hodnoty pre iných. Dôležité je myslieť na následky a dopad našich rozhodnutí a riešení. Do tejto oblasti patrí päť kompetencií. Webinár sa zameria na rozvoj prvých dvoch a to "Vyhľadávanie príležitostí " a "Kreativita".
 • 23 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - ako začať dobrý projekt? eTwinning sa stal populárnym vďaka tomu, že poskytuje možnosť realizovať hodiny iným, atraktívnejším spôsobom. Začať projekt však môže byť niekedy náročnejšie než jeho realizácia. Na tomto webinári si ukážeme možnosti počiatočných aktivít, ktoré žiakov a ich partnerov "naštartujú" a pomôžu naplniť myšlienky vášho projektu a ideu eTwinning spolupráce.
 • 30 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Projektové vyučovanie - čo by sme o ňom mali vedieť Obsahom webinára je projektové vyučovanie, jeho postavenie a význam vo výchovno-vzdelávacom procese. Ide o jednu z efektívnych inovatívnych metód rozvoja detskej osobnosti, ktorá dáva priestor na iniciatívu a samostatnosť detí, ktoré sa prostredníctvom projektového vyučovania učia vyhľadávať a pracovať s informáciami. Pre učiteľa je to záväzná forma plánovania edukačných aktivít a preto je dôležité poznať jednotlivé fázy projektového vyučovania, či vytvoriť si kritéria hodnotenia projektových aktivít.
 • 05 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Online tipy a triky - komunikačné nástroje Ukážeme množstvo nástrojov, pomocou ktorých môžete zefektívniť komunikáciu v rôznych podobách (písomná, audio-, videokomunikácia). Práve tieto nástroje sú veľmi dôležité pri realizácii eTwinning projektov, ako aj počas dištančného vzdelávania.
 • 08 okt
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Gabriela Krížovská
  Inšpirácie k realizácii "zelených" eTwinning projektov Ako sa pustiť do zeleného projektu na škole a čo najviac využiť poznatky a zdroje, ktoré poskytuje European Schoolnet Academy? Tieto nápady budú predmetom webinára spolu s inšpiráciami ako viesť žiakov k ochrane životného prostredia. Nápadov bude veľa, príďte sa inšpirovať.
 • 13 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vizionárstvo a hodnotenie nápadov Vedia si naši žiaci predstaviť budúcnosť a podniknúť kroky k tomu, aby sa ich predstavy uskutočnili? Vedia zhodnotiť nápady a rozpoznať, aký majú potenciál? Aj toto sú dôležité kompetencie pre život a preto si ukážeme aktivity a nástroje na ich rozvoj.
 • 27 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Etické a udržateľné myslenie Vyzývate žiakov k tomu, aby mysleli eticky a udržateľne? Zvažujú následky svojich nápadov, svojich aktivít? Pri hodnotení nových myšlienok je treba myslieť na to, aký môžu mať dopad na nás, na iných ľudí, na prostredie, spoločnosť. Ak robíme rozhodnutia, ktoré sa týkajú toho, či je niečo správne alebo nesprávne, tak robíme rozhodnutia, ktoré sa týkajú etiky. Webinár sa bude venovať aktivitám, programom a možnostiam ako rozvíjať etické a udržateľné myslenie.
 • 28 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Skupinové vyučovanie a kooperácia - podstata projektového vyučovania Skupinové vyučovanie je vyučovacia metóda, ktorá môže mať viacero alternatív. Výsledky prieskumov z praxe ukazujú, že organizovať žiakov do skupín, v ktorých pracujú, nestačí. Aby skupinové vyučovanie prinieslo požadovaný efekt, mali by sme poznať jeho podstatu, ako vytvárať skupiny, ako učiť v skupinách alebo aké úskalia môžeme očakávať. Na webinári budeme okrem iného hovoriť aj o metóde STAD, TGT, Mozaike a ďalších zaujímavých technikách.