Ponúkame možnosť sa zúčastniť webinárov, ktoré organizujeme priamo v eTwinning Live platforme alebo cez externé online konferenčné prostredie Adobe Connect.

Webináre konané v eTwinning Live sú výhradne len pre registrovaných učiteľov v programe eTwinning.

Učitelia, ktorí nie sú registrovaní v programe eTwinning sa môžu zúčastniť iba webinárov organizovaných cez externé online konferenčné prostredie Adobe Connect. Do programu eTwinning sa môžete bezplatne registrovať TU.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Účastník webinára získava certifikát o absolvovaní, ktorý bude emailom distribuovaný po skončení webinára.

Aktuálne webináre

 • 26 okt
  Adobe Connect od 19:00 do 20:00
  Martina Vinjarová
  Kvízy a testy online na pár klikov Aj vo vyučovaní na diaľku vieme využívať celú škálu rozmanitých kvízov, ktoré robia vyučovací proces atraktívnejším a zábavnejším. Rovnako testy môžeme vytvoriť online za krátky čas bez potreby kopírovania či opravovania v papierovej podobe. Vo webinári si predstavíme nástroje Formuláre Google a Quizlet a naučíme sa, ako jednoducho v nich vytvoriť variabilné online testy (kvízy), akým spôsobom ich zdieľať žiakom a následne ich vyhodnotiť.
 • 27 okt
  Adobe Connect od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  Externé nástroje v práci učiteľa Realizácia úspešného projektu si vyžaduje aj správne zakomponovanie nástrojov spolupráce. Príprava a postupy realizácie projektu. Využitie možností nástrojov aj v priamom vyučovacom procese učiteľa počas hodín. Praktické rady ako využívať prvky moderného vzdelávania v prezenčnom a aj dištančnom vzdelávaní.
 • 28 okt
  Adobe Connect od 15:00 do 16:00
  Marcel Prievozník
  Efektívne vzdelávanie s Google - Google Prezentácie (1. časť) Pomocou prezentácií dokážu žiaci rôznymi spôsobomi spracovávať informácie do atraktívnej obrazovej podoby. Žiak aj učiteľ je odbremenený v používaní pamäťových médií, môže kontrolovať správnosť spracovania zo strany žiakov, komentovať alebo revidovať a tak neustále poskytovať spätnú väzbu. Google Prezentácie ponúkajú možnosť využitia nielen na prezentovanie, ale skrývajú v sebe množstvo ďalších úžasných možností.
 • 29 okt
  Adobe Connect od 15:00 do 16:00
  Marcel Prievozník
  Online tipy a triky v práci učiteľa II. Súčasná doba v oblasti učiteľskej praxe poukazuje na nevyhnutnosť vedieť pracovať aj s mobilnými technológiami. Na učiteľov sa vyvíja tlak, aby nevyužívali svoj mobil len na telefonovanie alebo fotografovanie, ale dokázali využívať nesmierne možnosti, ktoré im toto zariadenie ponúka. Učiteľ, ktorý siaha po takýchto nástrojoch rozširuje možnosti a zefektívňuje a zatraktívňuje svoju prácu.
 • 02 nov
  Adobe Connect od 19:00 do 20:00
  Martina Vinjarová
  Online nástroje na tvorbu a publikovanie (nielen) školského časopisu Webinár vás prevedenie procesom tvorby školského časopisu - ukážeme si nástroje na vzájomnú spoluprácu editorov a koordinovanie aktivít, online grafické nástroje na samotnú tvorbu a publikovanie v tlačenej či digitálnej podobe. Online nástroje však môžete využiť aj pri tvorbe a zdieľaní atraktívnych študijných materiálov pre vašich žiakov počas dištančného vzdelávania.
 • 03 nov
  Adobe Connect od 17:30 do 18:30
  Martina Lauková
  eTwinning v materskej škole Čo je to eTwinning a ako ho využijeme v materskej škole? Predstavíme si program eTwinning v praxi materskej školy a zistíte, že nie je čoho sa báť. Začiatočníci, či pokročilí, so znalosťou jazykov, aj bez sú vítaní. Predstavené budú tiež názorné ukážky realizácie projektov v praxi.
 • 04 nov
  eTwinning Live od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  Portfólio ako prostriedok sebarozvoja pedagogického zamestnanca Portfólio zamestnanca - realizácia eTwinningového projektu a jeho zakomponovanie do predatestačnej prípravy. Zbieranie výstupov a ďalšie možnosti, ktoré eTwinning ponúka k zvládnutiu profesijného rastu.
 • 05 nov
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť štvrtá Práca s Twinspace. To je priestor, ktorý dostanete po schválení projektu a ktorý bude hlavnou platformou vášho projektu. Tento webinár bude veľmi interaktívny, aby ste zvládli všetky nástroje, ktoré Twinspace ponúka.
 • 10 nov
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Pracujeme v TwinSpace - kolaboratívne aktivity Jedným z hlavných kritérií na získanie certifikátu kvality je spolupráca projektových partnerov. Samotnou podstatou projektového vyučovania je spolupráca, skupinová práca a zvyšovanie žiackej kompetencie "učiť sa učiť" v skupinách. V pracovnom tíme vznikajú najlepšie myšlienky a nápady. Ako na to a s akými nástrojmi si ukážeme v rámci webinára.
 • 12 nov
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Google formuláre Google formuláre – možnosť vytvorenia rýchleho prieskumu, tvorba dotazníkov, testov, plánovanie aktivít, zdieľanie, spolupráca.... príklady formulárov, ich využitie na vyučovacích hodinách a v medzinárodných projektoch eTwinning.
 • 13 nov
  eTwinning Live od 16:00 do 17:00
  Darina Babjačková
  Pre začiatočníkov - ako ďalej po registrovaní sa v eTwinning Ako postupovať po prihlásení sa do eTwinningu. Pre začiatočníkov- hľadanie projektových partnerov, ako vytvoriť projekt, spolupráca s partnerskými školami. Ukážka projektov a výstupov. Ukážka návrhov kolaboratívnych výstupov v projekte.
 • 19 nov
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť piata Aké ďalšie nástroje je možné využiť v eTwinningovom projekte? Webinár sa bude venovať obľúbeným a efektívnym nástrojom, ktoré zatraktívnia projekt a uľahčia spoluprácu a komunikáciu partnerov projektu.
 • 26 nov
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť šiesta Záverečný webinár zo série webinárov pre nováčikov v eTwinningu sa zameria na to, ako získať certifikát kvality za váš projekt.