Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

  • 21 jún
    Webex od 18:00 do 19:00
    Katarína Hvizdová
    Technický antitalent vs projekt v online priestore Máte rešpekt pred prácou s počítačom? Cítite sa ako technický antitalent? Sami seba presviedčate, že projekt v online priestore nie je pre Vás? Nebojte sa! Počas webinára sa pokúsime posunúť vašu hranicu možností o krôčik ďalej a ukázať, že aj jednoduché eTwinningové projekty môžu byť vysoko kvalitné.