Webináre sú hodinové online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning na rôzne témy využiteľné v práci učiteľa aj v projektoch eTwinning.

Ponúkame možnosť sa zúčastniť webinárov, ktoré organizujeme priamo v eTwinning Live platforme (prostredie Adobe Connect) alebo cez externé online konferenčné prostredie Webex.

Webináre konané v eTwinning Live sú len pre registrovaných učiteľov v programe eTwinning.

Učitelia, ktorí nie sú registrovaní v programe eTwinning sa môžu zúčastniť iba webinárov organizovaných cez externé online konferenčné prostredie Webex. Do programu eTwinning sa môžete bezplatne registrovať TU.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Účastník webinára získava certifikát o účasti, ktorý mu bude emailom distribuovaný 1-2 dni po skončení webinára. Prosíme vás, aby ste správne vyplnili údaje v registračnom formulári - certifikát obsahuje tie údaje, ktoré v registrácií na webinár uvediete!

Aktuálne webináre

 • 07 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  TeachMeet: víťazi špeciálnych kategórií Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže eTwinning 2020 v špeciálnych kategóriách. Nechajte sa inšpirovať nápadmi, typmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty predstavia: Žofia Dzuriková (Gymnázium Tvrdošín) s projektom o klimatických zmenách a environmentálnych výzvach, Paula Šilhárová (Obchodná akadémia, Tehelná, Hlohovec) s projektom v kategórii stredné odborné školy a Ivana Fáziková (Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec) s projektom Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning.
 • 08 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Pracujeme v TwinSpace - evalvačné aktivity Feedback je jeden z najlepších vynálezov, ktorý pomáha zlepšovaniu pracovných postupov, pracovných zvyklostí, výsledkov práce, odstraňovaniu pracovných zlozvykov u študentov, vylepšovaniu medziľudských vzťahov, zvyšovaniu schopností jednotlivcov a prispieva k lepšej atmosfére. V rámci webinára odznejú tipy ako so spätnou väzbou pracovať v projektovom prostredí TwinSpace.
 • 09 dec
  eTwinning Live od 19:00 do 20:15
  Gabriela Krížovská
  Externé nástroje v práci učiteľa 2 Realizácia úspešného projektu si vyžaduje aj správne zakomponovanie nástrojov spolupráce. Príprava a postupy realizácie interaktívnych pracovných listov s okamžitou spätnou väzbou pre žiaka. Využitie možností nástrojov aj v priamom vyučovacom procese učiteľa počas hodín. Praktické rady ako využívať prvky moderného vzdelávania v prezenčnom a aj dištančnom vzdelávaní.
 • 10 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie na školách Sociálne a emocionálne učenie (SEL) vedie u žiakov k zlepšeniu pohody, sebaúcty, empatie, správania a vyššiemu výkonu. Počas tohto webinára sa zameriame na prvé dve oblasti SEL a dozviete sa, ako implementovať aktivity a nástroje na rozvoj emocionálnej inteligencie.
 • 14 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Pasivita žiaka sa stane minulosťou V tomto webinári si ukážeme rôzne aktivity využiteľné na hodinách. Ukážeme si ako eTwinngové projekty aktivizujú žiakov. Hry a aktivity, ktoré motivujú žiakov a zároveň pomáhajú učiteľom plniť výchovno-vzdelávacie ciele. Vytvorenie kahoot kvízu, maze hry alebo pexesa v online priestore.
 • 16 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Google dokumenty Tvorba dokumentov pomocou inteligentných úprav a nástrojov s možnosťou spolupráce viacerých na rovnakom dokumente v rovnakom čase, ich zdieľanie.... príklady dokumentov, ich využitie na vyučovacích hodinách a v medzinárodných projektoch eTwinning.
 • 17 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Prečo je dôležitá sociálna inteligencia a ako ju rozvíjať? Počas webinára sa dozviete ako implementovať aktivity a nástroje na rozvoj sociálnej inteligencie na školách.
 • 18 dec
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  TwinSpace priestor a chronológia projektu - pre začiatočníkov Na tomto webinári si ukážeme ako pracovať v TwinSpace priestore. Ako zoradiť projektové úlohy - organizácia projektu a nápady projektových výstupov.