Webináre organizujeme online, v konferenčnom prostredí Webex.

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 

Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v skupine Vzdelávareň - len pre registrovaných v eTwinningu.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte nás na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám bude účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 17 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - výučba cudzieho jazyka v eTwinningu Veľkým benefitom eTwinning projektov je aplikovanie nadobudnutých komunikačných zručností, ale aj systém ich nadobúdania v rôznych formách (či už v slovnej zásobe alebo v produktívnych zručnostiach). Na tomto webinári si ukážeme, aké možnosti má učiteľ jazykových predmetov v rámci eTwinning projektov.
 • 23 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinnovátor - Interdisciplinarita v eTwinning projektoch eTwinning vo svojej podstate prepája rozmanité predmety, rôzne perspektívy a názory. V realizácii projektov sa tak angažuje viacero učiteľov z rôznych oblastí ľudského poznania. Využívanie rôznorodosti školských predmetov je zároveň jedným z indikátorov kvality hodnotenia eTwinning projektu a zároveň zabezpečuje, že aktivity sú zaujímavé a dokážu motivovať prakticky každého účastníka projektu.
 • 24 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Poľanská
  Virtuálne nástenky v projektoch eTwinning Webinár ponúka pohľad na vzdelávacie nástroje, ktoré môžu obohatiť projektovú prácu. Zameriame sa na platformy Padlet, Digipad, Wakelet a Linoit, ktoré poskytujú interaktívne prostredie pre spoluprácu a zdieľanie informácií v rámci aktivít eTwinning projektov. Preskúmame výhody jednotlivých nástrojov a porovnáme ich vlastnosti a funkcie. Ukážeme si, ako môžu tieto nástroje efektívne podporiť výučbu a upevniť online projektovú komunikáciu, spoluprácu, zdieľanie informácií. Súčasťou webinára budú opäť aj tipy a ukážky z realizovaných aktivít.
 • 30 apr
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Profesijný rozvoj s eTwinning Webinár ponúkne praktické rady a návody pre prípravu plánu profesijného rastu na ďalší školský rok. Podrobne sa zameriame na rozvoj profesijných kompetencií a ukážeme, ako efektívne integrovať eTwinning projekty do svojej profesijnej praxe. Účastníci získajú ucelený pohľad na to, ako si správne nachystať plán profesijného rastu s využitím eTwinning projektov.
 • 02 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinnovátor - variácia vyučovacích metód v eTwinning projektoch Jednou z veľkých výziev súčasného učiteľa je hľadať spôsoby, ako inovatívnym a atraktívnym spôsobom aplikovať ľudské poznanie do poznávacieho systému žiakov. K tomu nám slúži rad metód a postupov, ktorých hlavným cieľom je zohľadniť špecifiká obsahu a subjekt vzdelávania. eTwinning je v tomto smere skvelou príležitosťou, ako docieliť kombinovanie rôznych metód.
 • 09 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinnovátor - kľúčové kompetencie v kontexte projektov eTwinning V dnešnej dobe rýchlych zmien a neistoty je nevyhnutné, aby vzdelávanie žiakov zahŕňalo rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré im umožnia úspešne sa adaptovať a prosperovať v budúcnosti. Tento webinár sa zameriava na integráciu kľúčových kompetencií, ako sú kritické myslenie, kreativita, komunikácia, spolupráca a digitálna gramotnosť, do projektov eTwinning. Účastníci sa dozvedia, ako môžu tieto kompetencie prirodzene zapojiť do medzinárodných kolaboratívnych projektov a ako tieto projekty môžu poskytnúť žiakom reálne kontexty pre ich rozvoj.
 • 13 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Ako používať TwinSpace Webinár je určený pre učiteľov začiatočníkov a mierne pokročilých v eTwinningu, ktorí sa chcú naučiť, ako správne používať a pracovať vo virtuálnej triede TwinSpace. Ale zároveň aj pre pokročilejších užívateľov, ktorí sa chcú oboznámiť s novými funkciami TwinSpace pre žiakov. Bez ohľadu na to, či ste úplný začiatočník alebo máte už nejaké skúsenosti, tento webinár vám poskytne podrobný prehľad o tom, ako efektívne pracovať v TwinSpace, kde sa zaznamenáva priebeh projektov a uskutočňuje spolupráca.
 • 15 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Vzdelávanie s eTwinningom - inovácie a wellbeing v triede, 2.časť Počas nášho webinára preskúmame, ako môžu technológie posilniť zdravie a pohodu žiakov v triede a objavíme spôsoby, ako integrovať moderné technológie do vyučovania a vytvárať prostredie, ktoré podporuje duševné a fyzické zdravie vo vašej škole.
 • 22 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinnovátor - kreatívne písanie a storytelling v eTwinningu Príbehy sú silným nástrojom na prenos vedomostí, hodnôt a kultúr. V kontexte eTwinning projektov môže storytelling slúžiť nielen ako kreatívna metóda pre výučbu, ale aj ako spôsob, ako prehĺbiť spoluprácu a porozumenie medzi študentmi z rôznych krajín. Tento webinár poskytne praktické stratégie a nápady, ako začleniť kreatívne písanie a storytelling do vašich projektov, od vytvárania spoločných príbehov po digitálne naratívy a cezhraničné rozprávkové projekty.
 • 27 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Prepojenie indoor a outdoor aktivít v eTwinning projekte v MŠ Prepojenie indoorových a outdoorových projektových aktivít v materskej škole môže viesť k bohatšiemu a viac senzorickému vzdelávaciemu prostrediu pre deti. Počas webinára si predstavíme projekt The Adventure of Caterpillar a rôzne aktivity v interiéri a exteriéri. Prepájanie aktivít a zážitkové učenie umožní deťom spojiť svoje skúsenosti s poznatkami z oboch prostredí, posilní ich učebné zážitky, vzbudí ich zvedavosť a záujem o svet okolo nich.
 • 30 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Poľanská
  Integrujeme STEM do projektov eTwinning Tento webinár je určený pre učiteľov všetkých typov škôl a všetkých odborností, ktorí sa chcú naučiť, ako efektívne začleniť metódy STEM do svojich eTwinning projektov. STEM je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém v európskom vzdelávaní. Skratka je vytvorená z anglických názvov predmetov veda, technológia, inžinierstvo a matematika. Ale je to viac než to! Povieme si, čo znamenajú skratky STEM, STEAM a STE(A)M, aké sú ich benefity, ako ich vhodne implementovať do projektových aktivít, ako môžu túto metódu využiť aj učitelia ďalších, tzv. non-STEM, predmetov. A opäť nezabudneme na praktické tipy a inšpirácie z realizovaných eTwinning projektov.
 • 05 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - kreativita a spolupráca na konci roka Spolupráca, kreativita, nápaditosť sú aspektmi, ktoré eTwinning ponúka ako vyučovací prístup. V záplave výletov, exkurzií, pobytu vonku, či posledných hodín v učebni sa dokáže uplatniť rad rôznych eTwinning aktivít. V tomto webinári si ukážeme zopár ukážok toho, čo so žiakmi môžete robiť a pritom ich motivovať hrou a zábavou.
 • 06 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Janka Lastičová Michaela Rumanková
  Knihy, rozprávky a príbehy v projektoch eTwinning v MŠ a ZŠ Počas webinára si predstavíme prácu s knihou, príbehom a rozprávkou v projektovom vzdelávaní. Ukážeme si rôzne aktivity, ktoré hravou formou a zážitkovým učením rozvíjajú predčitateľské kompetencie u detí v MŠ a čitateľskú gramotnosť u detí na 1.stupni ZŠ. Ukážeme si ako knihy a príbehy môžeme prepojiť s využitím digitálnych technológií, konceptom detskej filozofie a v prvom rade vybudovať u detí pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám.
 • 10 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Tvorba diplomov v Canve Tento webinár je špeciálne vhodný pre učiteľov, ktorí zvyknú počas školského roka vytvárať pre deti a žiakov rôzne diplomy za rôzne súťaže, za účasť na aktivitách či projektoch eTwinning. Alebo chcú potešiť svojich predškolákov alebo žiakov diplomom na konci školského roka. Počas tohto praktického webinára si ukážeme, ako môžete využiť jednoduché a efektívne funkcie Canvy na vytváranie krásnych a personalizovaných diplomov. Okrem toho si ukážeme aj funkciu hromadného vytvárania mien tzv. hromadnú korešpondenciu, ktorá vám ušetrí čas a zjednoduší prácu pri hromadnom generovaní diplomov pre viacerých žiakov a deti.
 • 13 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Poľanská
  Inšpirácie pre projektové outdoorové aktivity na stredných školách Na webinári si predstavíme rôzne projektové outdoorové aktivity realizované strednými školami v rámci medzinárodných eTwinning projektov. Dozviete sa aké aplikácie a ako využívať digitálne technológie pri aktivitách mimo triedy a školy, ako prispôsobiť bežné školské outdoorové aktivity na medzinárodnú spoluprácu, ako plánovať a realizovať outdoorové aktivity v rámci eTwinning projektov. Získate praktické tipy a rady na implementáciu outdoorových aktivít a na ich prepojenie s digitálnymi technológiami a projektovým vyučovaním vo vašich eTwinning projektoch.