22.12.2020

Zbierka „Online nástroje v projektoch eTwinning“

Počas celého netypického roka 2020, ktorý bol ovplyvnený pandémiou, sme pre vás pravidelne pripravovali veľmi populárne, žiadané a obľúbené webináre na rôzne témy súvisiace s inovatívnym vyučovaním a s prácou v medzinárodných projektoch eTwinning. Podarilo sa nám realizovať aj viaceré eLearningové kurzy a niekoľko prezenčných školení podľa toho, ako to pandemická situácia dovolila. 

Sme nesmierne radi, že slovenskí učitelia spoznávajú program eTwinning stále viac a s ním ruka v ruke súvisí aj  profesijný rozvoj v oblasti využívania informačných technológií a online nástrojov. Vďaka masívnej účasti na našich vzdelávaniach, pozitívnym spätným väzbám a reakciám vidíme, že je medzi slovenskými učiteľmi dopyt po napredovaní a sebarozvoji v tejto oblasti. Aj vďaka tejto motivácií sme sa rozhodli v spolupráci s ambasádormi programu eTwinning pripraviť zbierku bezplatných online nástrojov, ktorú budete môcť využívať v každodennej pedagogickej praxi.

Zbierka je určená všetkým učiteľom materských, základných a stredných škôl a je podporou pri rozvíjaní informatizácie na školách. Je určená všetkým realizátorom eTwinning projektov ako aj projektov Erasmus+. Učiteľ ju môže využívať vo všetkých predmetoch pri dištančnom ako aj prezenčnom vyučovaní.

Vďaka Žilinskej univerzite v Žiline, ktorá už 15 rokov zabezpečuje realizáciu európskeho programu eTwinning na Slovensku sa podarilo túto publikáciu vydať (zatiaľ) v elektronickej verzii. Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom programu eTwinning pomáha slovenským učiteľom rozvíjať sa v oblasti medzinárodnej spolupráce škôl a rozvíjať digitálne zručnosti na podporu projektového vyučovania.

Veríme, že pripravená publikácia bude cenným zdrojom informácií a pomôže učiteľom zorientovať sa v množstve dostupných online zdrojov a že obohatí samotný vyučovací proces a projektovú prácu v medzinárodných školských tímoch.

Zbierku Online nástroje v projektoch eTwinning si môžete stiahnuť TU.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac