09.09.2021

Zbierka eTwinning webinárov 2020/2021

Počas uplynulého školského roka sme v spolupráci s ambasádormi programu eTwinning a vybranými expertami z praxe realizovali 137 webinárov na rôzne zaujímavé témy. Ich prehľad, ako aj linky na nahrávky z nich nájdete v novej Zbierke eTwinning webinárov 2020/2021.

Témy webinárov súviseli s inovatívnym spôsobom vyučovania, s prácou v medzinárodných školských projektoch, s využívaním digitálnych nástrojov pri online výučbe, či s mediálnou gramotnosťou učiteľov aj žiakov. Zamerané boli aj na rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie, komunikačných zručností, či "wellbeing-u" v škole.

Nechýbali ani inšpiratívne stretnutia, na ktorých pedagógovia z praxe, víťazi Národných cien eTwinning, zdieľali svoje know-how o tom, ako sa im darí v školách realizovať medzinárodnú spoluprácu škôl.

Prehľad všetkých webinárov za uplynulý školský rok nájdete v novej publikácii Zbierka eTwinning webinárov 2020/2021. Ku každému tematickému celku je k dispozícii link na spustenie nahrávky a pri niektorých témach je voľne dostupná aj prezentácia na stiahnutie.

Veríme, že si každý učiteľ v zbierke nájde témy, ktoré ho zaujímajú a pomôžu mu napredovať v profesijnom rozvoji.

Publikácie je pre učiteľov na stiahnutie na linku https://www.etwinning.sk/publikacie/zbierka-etw-webinarov-2020-2021.pdf

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac