06.09.2022

Zapojte sa do Národnej súťaže eTwinning 2022

!!!!!  TERMÍN PRIHLASOVANIA PREDĹŽENÝ DO UTORKA 6.9.2022 DO POLNOCI  !!!!!

Získali ste za váš projekt národný certifikát kvality? Prihláste sa do Národnej súťaže eTwinning 2022. Oceníme v nej najlepšie medzinárodné eTwinning projekty, ktoré ste so svojimi žiakmi a študentami realizovali v školskom roku 2021/2022.

Súťaž je určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v platforme eTwinning, s partnerskou školou zo zahraničia spolupracovali na spoločnom medzinárodnom projekte eTwinning a za svoj projekt už získali Národný certifikát kvality, prípadne Európsky certifikát kvality.

Súťaží sa v týchto kategóriách:

Veková kategória MŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Veková kategória 1. stupeň ZŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Veková kategória 2. stupeň ZŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Veková kategória SŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Špeciálne kategórie:

 • Projekt s témou roka: Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná
 • Projekty realizované v odborných predmetoch na stredných odborných školách 
 • Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning

Pre víťazov máme pripravené hodnotné IT zariadenia pre učiteľov, pekné darčeky pre žiakov a diplom. Informáciu o dosiahnutom úspechu oznámime aj riaditeľom a zriaďovateľom víťazných škôl.

Tento rok pripravujeme už 17. ročník Národnej súťaže eTwinning. Záštitu nad ňou prevzal rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Cieľom súťaže je spropagovať výsledky projektovej práce medzinárodného tímu učiteľov a žiakov, široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií v rámci vzdelávania, spolupráce, hodnotenia výsledkov, ale aj na zábavu. 

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Aké sú podmienky súťaže?

 • Do súťaže sa môžu zapojiť pedagogickí pracovníci materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike, ktorí v školskom roku 2021/2022 realizovali medzinárodný projekt eTwinning a získali zaň Národný certifikát kvality, prípadne Európsky certifikát kvality.
 • Učiteľ/ka môže prihlásiť len jeden projekt do jednej súťažnej kategórie.
 • Ak je do projektu zapojených viac slovenských škôl, projekt do súťaže prihlasuje len jeden učiteľ.
 • Upozorňujeme súťažiacich na dodržiavanie pravidiel Netikety a zákona o autorských právach.

Ako sa môžem prihlásiť do súťaže?

Stačí vyplniť online prihlášku - kliknutím na modré tlačidlo v dolnej časti tejto stránky "Prihlásiť sa do súťaže". Svoje projekty môžete prihlásiť najneskôr do 5. septembra 2022 do 14:00.

Do prihlášky je potrebné uviesť tieto údaje:

 • Meno, priezvisko a titul prihlasovateľa
 • E-mail a číslo mobilného telefónu prihlasovateľa
 • Názov a adresa školy prihlasovateľa
 • Názov projektu
 • ID projektu v eTwinning Live
  (ID projektu získate tak, že kliknete na názov projektu. Po otvorení projektu kliknite na záložku INFO a v ľavej časti sa vám zobrazí ID.)
 • Výber súťažnej kategórie
 • Zhodnotenie výsledkov

Podľa čoho sa budú projekty hodnotiť?

Pri hodnotení projektov budeme brať do úvahy týchto 6 kritérií:

 1. Pedagogická inovácia
 2. Integrácia do školských vzdelávacích plánov
 3. Spolupráca partnerských škôl
 4. Využívanie moderných technológií
 5. Výsledky, prínos a dokumentácia
 6. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Prvých päť kritérií ste už popísali v žiadosti o Národný certifikát kvality. Hodnotitelia k nej budú mať prístup. V prihláške do súťaže sa v záverečnom zhodnotení výsledkov zamerajte na šieste kritérium a na to, ako práca na projekte rozvinula kompetencie žiakov a ako ich obohatila. Zhrňte projekt ako celok.

Kto bude hodnotiť projekty?

Projekty bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členmi sú:

 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • zástupca Národnej agentúry - program Erasmus+
 • zástupca odboru školstva obvodného úradu
 • zástupca eTwinning Slovensko a/alebo ambasádorov eTwinning

Kedy sa dozvieme, kto vyhral?

Po prijatí všetkých prihlášok v stanovenom termíne zhodnotí odborná komisia prihlásené projekty a pridelí im body za jednotlivé kritériá. Výsledky Národnej súťaže eTwinning 2021 zverejníme koncom septembra 2022 na našej webovej stránke www.etwinning.sk

Všeobecné ustanovenie

eTwinning Slovensko si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade. Zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac