21.12.2020

Vyhodnotenie súťaže "Buduj si svoje eTwinning portfólio"

Ďakujeme všetkým učiteľom materských, základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zapojili do súťaže "Buduj si svoje eTwinning portfólio". 
V období od septembra do decembra 2020 sme realizovali 52 webinárov, 4 eLearningové kurzy a podarilo sa uskutočniť aj 9 prezenčných školení v súlade s protipandemickými opatreniami. 
Aj vďaka eTwinningu mohli učitelia odborne rásť, zlepšovať svoje profesijné kompetencie a v neposlednom rade mohli budovať portfólio profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.

Do súťaže nebola potrebná žiadna registrácia a výhercov sme určili na základe najvyššej početnosti absolvovaných vzdelávaní.

Výhercami sa stávaju:
Mgr. Alžbeta Galliková (Základná škola s materskou školou Slovenská Ves)
Mgr. Adriana Parížeková, PhD. (Základná škola, Martinská 20, Žilina)
Ing. Denisa Rúrová (Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa)
PaedDr. Ivana Bršťáková (Súkromná stredná odborná škola, Salezianská 18, Žilina)
PaedDr. Michaela Rumanková (Materská škola, Iľjušinova 1, Bratislava)

Srdečne blahoželáme a zasielame zaujímavé a praktické ceny eTwinning.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac