07.11.2023

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2023

Tento rok sa konal už 18. ročník Národnej súťaže eTwinning, v ktorej oceňujeme najlepšie medzinárodné eTwinning projekty, na ktorých pracovali učitelia spolu so svojimi žiakmi v uplynulom školskom roku.

Do súťaže bolo prihlásených 63 projektov z materských, základných a stredných škôl. Všetky prihlásené projekty boli ocenené národným certifikátom kvality, ktorý získavajú len projekty spĺňajúce sprísnené kritériá kvality.

Sme mimoriadne vďační všetkým učiteľom, ktorí v školskom roku 2022/23 pracovali na projektoch eTwinning. Spolupráca v novej platforme ESEP/eTwinning, ako aj vo virtuálnej triede TwinSpace bola poznačená častými technickými problémami. Oceňujeme vašu prácu a ďakujeme za vašu trpezlivosť!

Hodnotiaca komisia brala do úvahy okrem kritérií kvality eTwinning projektov aj originalitu projektu, zlepšenie kompetencií žiakov a učiteľov, ako aj zapojenie komunity a disemináciu výsledkov.

Pri prezeraní TwinSpace víťazných projektov odporúčame byť prihlásený v platforme ESEP svojim EU Loginom, aby sa zobrazili všetky stránky.

Na základe vyššie uvedených kritérií dospela komisia k nasledovným výsledkom:

Víťazi kategórie "Materské školy"

1. miesto
Daniela Virágová, Materská škola, Važecká 18, Prešov
s projektom Happy math

2. miesto
Božena Beníková, Materská škola, Iľjušinova 1, Bratislava
s projektom The sense of Rainbow colours

3. miesto
Andrea Bezeková Tačárová, Best friends nursery, Vranov nad Topľou
s projektom Colour Travellers

 

Víťazi kategórie "1. stupeň základných škôl"

1. miesto
Monika Kormaníková, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
s projektom Earth Rangers

2. miesto
Martina Janáková, Špeciálna základná škola, Radlinského 1605/16, Bánovce nad Bebravou
s projektom GreenDeal

3. miesto
Katarína Flajsová, Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
s projektom Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky

 

Víťazi kategórie "2. stupeň základných škôl"

1. miesto
Zuzana Polónyová, Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
s projektom Our European Sustainable City

2. miesto
Eva Kabáčová, Základná škola s materskou školou, Staničná 324, Liesek
s projektom Following the track of UNESCO heritage

3. miesto
Lukáš Fusatý, Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany
s projektom Československo Minecraftom

 

Víťazi kategórie "Stredné školy"

1. miesto
Ivana Bršťáková, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
s projektom English eGrammar

2. miesto
Eva Kadlečíková, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
s projektom Students’ ideas about their wellbeing at school

3. miesto
Viera Mihalková, Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce
s projektom SPORT ÖFFNET UNS DIE TÜREN (Sport opens doors for us)

 

Víťazi špeciálnych kategórií

Projekt na tému roka 2023: Inovácie a vzdelávanie
Marcela Fedorová, Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
s projektom 3D print - Creation of educational aids

Projekty realizované v odborných predmetoch na stredných odborných školách
Lucia Šeľuková, Spojená škola Jarmočná 108, org. zložka SOŠ hotelových služieb a remesiel, Stará Ľubovňa
s projektom Herbs and their use in gastronomy

Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning
Peter Varga, Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
s projektom Digi innovations for new generation

 

Víťazom srdečne gratulujeme, všetkým zapojeným ďakujeme za účasť v súťaži a držíme palce nabudúce! Žiaľ, nie je možné oceniť každý projekt, ale sme radi, že ste sa vy aj vaši žiaci naučili niečo nové zábavnou a inovatívnou formou, zažili medzinárodnú partnerskú spoluprácu a naplnili tak hlavnú myšlienku eTwinningu! 

Ceny budú víťazom odovzdané počas Národnej konferencie eTwinning dňa 29. novembra 2023 v Žiline.

 

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac