30.09.2022

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2022

Milí súťažiaci, milí eTwinning priaznivci.

Vyhlasujeme víťazov Národnej súťaže eTwinning 2022!

Do tohtoročnej súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, realizovaný v školskom roku 2021/2022, bolo prihlásených 64 projektov. Týmto číslom sme prekročili aj minuloročný rekord. Tešíme sa z toho a sme veľmi radi, že aj v týchto, pre pandémiu ťažkých rokoch, nám pribúdajú priaznivci a s nimi aj pekné eTwinning projekty.

Všetky prihlásené projekty boli ocenené národným certifikátom kvality, ktorý získavajú od šk.roku 2021/2022 len tie projekty, ktoré splnili kritéria kvality na vyššej úrovni. Zvyšovanie kvality eTwinning projektov a zosúladenie kritérií hodnotenia je spoločným cieľom všetkých zapojených krajín, iniciovaný bruselskou centrálou.

Vzhľadom na vyššie uvedené, nebolo pre komisiu jednoduché vybrať spomedzi množstva prihlásených projektov tie víťazné. Komisia odborníkov brala do úvahy okrem kritérií kvality eTwinning projektov aj výber, aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť zvolenej témy, zlepšenie interkultúrnych, jazykových a digitálnych kompetencií atď..

 

Umiestnenie v Národnej súťaži eTwinning 2022:


Víťazi kategórie MŠ

1. miesto
Michaela Rumanková, Materská škola, Iľjušinova, Bratislava
s projektom STEAM for Kids

2. miesto
Drahomíra Gaňová, Materská škola Jasenové, Kľače
s projektom  Money - Money - Money

3. miesto
Zuzana Krivaneková, Základná škola s materskou školou, Imeľ
s projektom Little eTwinners STEAMing with Sustainable Goals  

 

Víťazi kategórie 1. stupeň ZŠ

1. miesto
Andrea Romanová, Základná škola, Hrnčiarska, Humenné
s projektom  The Monkey's Math Suitcase

2. miesto
Mária Odrobiňáková, Spojená škola sv. Jozefa, Turzovka
s projektom Malí kasteláni

3. miesto
Janka Lastičová, Cirkevná spojená škola, Okružná, Dolný Kubín
s projektom Svet byliniek  

 

Víťazi kategórie 2. stupeň ZŠ

1. miesto
Monika Nagyová, Súkromná základná škola Didacticus, Košice
s projektom EUtopian Smart City

2. miesto
Mária Čiefová, Cirkevná spojená škola, Duchnovičova, Humenné
s projektom  etwinners go green

3. miesto (udelené 2 ceny)
Marcel Prievozník, Súkromná základná škola Oravská cesta, Žilina
s projektom Be Smart Online: Fake or Real? 

Svetlana Kotorová, Gymnázium, Kpt. Nálepku, Sobrance
s projektom 9. slovanský protivojnový zborník LIDICE 80

 

Víťazi kategórie SŠ

1. miesto
Zuzana Mészárosová, Obchodná akadémia, Levice
s projektom  GLOB@L ISSUES @ SCHOOL

2. miesto
Monika Poľanská, Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
s projektom Everyday Math

3. miesto
Gabriela Kövesiová, Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou
s projektom Discover Europe

 

Víťazi špeciálnych kategórií

Projekty realizované v odborných predmetoch na stredných odborných školách

Denisa Rúrová, Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa
s projektom Keď Karel IV. bude Karel 4.  

Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning
Zuzana Peternai, Gymnázium P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky
s projektom .think  

V kategórii Projekt s témou roka: Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná nebola cena udelená.

Za celý tím eTwinning Slovensko a za celú hodnotiacu komisiu SRDEČNE GRATULUJEME VÍŤAZOM!

Všetkým zapojeným ĎAKUJEME za účasť a držíme palce nabudúce! Žiaľ, nemôže byť každý projekt ocenený, ale je hlavné, že ste sa vy aj vaši žiaci naučili niečo nové zábavnou a inovatívnou formou, zažili medzinárodnú partnerskú spoluprácu a naplnili tak hlavnú myšlienku eTwinningu! Ešte raz vďaka a zostaňte s nami!

Informácie o slávnostnom odovzdávaní cien na decembrovej konferencií pre riaditeľov škôl v Bratislave budú víťazom včas oznámené.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac