25.02.2022

Téma roka 2022

Európskou témou roka 2022 je "Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná" s podtitulom Školy a nový európsky Bauhaus: Predstava kreatívneho vzdelávacieho prostredia v „zelených“ a inkluzívnych školách.

Cieľom eTwinning témy roka 2022 je vyzvať učiteľov a ich žiakov, aby začali prehodnocovať a premýšľať o svojej škole a celkovo o prostredí, v ktorom sa učia a vzdelávajú inak - aby pomenovali konkrétne prvky, ktoré robia alebo by mohli robiť ich vzdelávacie prostredie príjemným, pekným a trvalo udržateľným.

Je to veľmi široká a komplexná téma a možno na prvé počutie neviete celkom presne, čo si pod tým predstaviť. Myslíme si, že práve v rozmanitosti a komplexnosti je jej výhoda a je určite prospešné a žiadúce sa aspoň niektorými jej aspektami zaoberať. Je ideálne vybrať si tú časť, ktorá vás a vašich žiakov zaujíma, získať čo najviac informácií a následne ju aj zapracovať do projektu eTwinning, čím vzbudíte povedomie o zvolenej téme medzi partnermi a najmä žiakmi. Iste je možnosť využiť šírku témy roka 2022 pri práci s deťmi, žiakmi a študentmi každej vekovej kategórie a každého typu škôl.

Veľmi úzke prepojenie s témou roka majú aj oblasti ako:

  • vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
  • predstavovanie si a vytváranie „školy snov“
  • učenie sa mimo školy (napr. v múzeách, na exkurziách,...)
  • „wellbeing“ žiakov a učiteľov v škole aj mimo nej
  • zmiešané učenie sa
  • využívanie technológií na vytváranie nových vzdelávacích prostredí
  • učitelia = „navrhovatelia a tvorcovia učenia“
  • zapojenie študentov do aktivít mimo školskú komunitu
  • opätovné spojenie sa s prírodou – „školy v prírode“
  • spolupatričnosť a inklúzia v triede

V rámci pripravovaných eTwinning aktivít v roku 2022 budete vy – učitelia vyzývaní, aby ste spolu so žiakmi tvorivo uvažovali o vašej „škole snov“ v post-kovidových časoch. Stavajúc na žiackej a študentskej predstavivosti, inovatívnosti a kreativite budú takýmto uvažovaním spoločne rozvíjať svoju víziu ideálnej a trvalo udržateľnej školy, čím sa zapoja do hnutia takzvaného Nového európskeho Bauhausu, iniciovaného Európskou komisiou. Cieľom je formovať budúce spôsoby života tak, aby zodpovedali výzvam, ktorým dnes čelíme: myslieť ekologicky, trvalo udržateľne a cenovo dostupne a zároveň dosiahnuteľne, inkluzívne a krásne.

Informácie o iniciatíve Nového európskeho Bauhausu nájdete na tejto stránke.

Článok k téme roka 2022 na portáli eTwinning nájdete TU.

Ďalšie materiály na štúdium sú k dispozícii na stránkach:

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac