09.07.2024

Publikácia "Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí"

„Cítiť sa ako súčasť školy a zároveň byť v nej akceptovaný je dôležitou súčasťou sebaúcty žiaka a jeho spokojnosti s vlastným životom.“


Kvalita vzdelávania je dnes jednou z najaktuálnejších tém v oblasti pedagogiky, psychológie a duševného zdravia. Štátna školská inšpekcia preto prichádza s publikáciou, ktorá sa zameriava na dôležitý aspekt školského života – wellbeing.


Prečo je wellbeing dôležitý?
Wellbeing, alebo pocit pohody a spokojnosti, je základom nielen pre akademický úspech, ale aj pre celkovú kvalitu života žiakov a učiteľov. Publikácia Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí prináša cenné informácie a praktické nástroje, ktoré môžu pedagógovia a odborníci využiť na podporu wellbeingu v školách.


Čo nájdete v knihe?
Kniha je rozdelená do niekoľkých kľúčových kapitol, ktoré pokrývajú široké spektrum tém týkajúcich sa wellbeingu:
1.    Wellbeing v škole
o    Definícia a oblasti wellbeingu
o    Ako integrovať wellbeing do kultúry školy
o    Úspešné stratégie na zavedenie kultúry wellbeingu

2.    Aktivity na rozvoj wellbeingu žiakov
o    Tvorba bezpečného a podporujúceho prostredia
o    Podpora silných stránok žiakov
o    Rozvoj zručností v oblasti wellbeingu a duševného zdravia
o    Redukcia stresu a podpora pozitívnych emócií
o    Participácia a budovanie školskej komunity
o    Posilnenie sociálnej opory a vzťahov v škole

3.    Wellbeing zamestnancov školy
o    Tri kroky na podporu wellbeingu zamestnancov
o    Efektívna komunikácia so zamestnancami

4.    Dotazníky
o    Metodiky na prácu s dotazníkmi

5.    Príklady dobrej praxe
o    Inšpirujúce príbehy zo základných a stredných škôl v Českej a Slovenskej republike

Ako vám môže publikácia pomôcť?
Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí nie je len teoretický materiál. Je to praktický nástroj, ktorý ponúka konkrétne námety, aktivity a hodnotiace nástroje. Umožní vám zmapovať rôzne situácie v školskom prostredí a otvoriť priestor na diskusiu so žiakmi a pedagógmi. Zároveň poskytuje možnosť spolupodieľať sa na rozvoji kultúry školy, čo môže výrazne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov a celkovej atmosféry v škole.


Pre koho je publikácia určená?
Táto publikácia je určená predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, ale aj ďalším odborníkom, ktorí participujú na rozvoji wellbeingu žiakov.


Prečo by ste si mali knihu prečítať?
Kniha Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí je neoceniteľným zdrojom pre všetkých, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania a atmosféry v školách. Poskytuje praktické rady a príklady, ako implementovať wellbeing do každodenného života školy, čím pomáha budovať prostredie, kde sa žiaci aj učitelia cítia podporovaní a akceptovaní.

Knižka je voľne na stiahnutie na stránke Štátnej školskej inšpekcie: https://www.ssi.sk/2023/04/14/wellbeing/

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac