05.12.2023

Monitorovacia správa 2023 o vzdelávaní budúcich učiteľov

Centrálna podporná služba pre eTwinning v Bruseli nedávno vydala novú knihu, ktorá prináša pohľad na úspechy a míľniky eTwinningu v oblasti vzdelávania budúcich učiteľov. Táto publikácia je výsledkom práce eTwinning Central Support Service v spolupráci s European Schoolnet a Európskou komisiou.


Každoročná monitorovacia správa o eTwinningu sa zameriava na významné úspechy a míľniky eTwinningu, zároveň identifikuje oblasti na zlepšenie a rast, aby efektívne podporovala žiakov, učiteľov a školy. 


V roku 2012 boli v rámci pilotného projektu "eTwinning pre budúcich učiteľov" iniciované európske projekty, ktoré spojili inštitúcie počiatočného vzdelávania z niekoľkých krajín a ich národné podporné organizácie s cieľom zahrnúť eTwinning do počiatočného vzdelávania učiteľov. 

Po 6 rokoch, v roku 2018, bol tento pilotný projekt oficiálne zaradený medzi aktivity eTwinning. Aktuálna monitorovacia správa eTwinning sa zameriava na počiatočné vzdelávanie učiteľov s cieľom preskúmať vplyv eTwinningu na študentov učiteľstva, pedagógov učiteľstva a inštitúcie počiatočného vzdelávania. Údaje pre správu boli získané z piatich skupinových diskusií a dvoch pološtruktúrovaných rozhovorov v marci a apríli 2023.

Táto kniha je cenným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sú zapojení do oblasti vzdelávania budúcich učiteľov a hľadajú inovatívne spôsoby, ako zlepšiť učebné prostredie.


Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na odkaz nižšie a stiahnite si Súhrnnú monitorovaciu správu 2023 o vzdelávaní budúcich učiteľov v slovenskom, anglickom alebo inom jazyku. Knižka je dostupná až v 32 jazykových mutáciách: https://bit.ly/3RqHXDZ

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac