13.09.2023

Migrácia TwinSpace do novej platformy ESEP

Ak ste v pôvodnej platforme eTwinning (https://twinspace.etwinning.net) pracovali na projektoch a chcete, aby vaše materiály z TwinSpace boli premigrované do novej platformy (European School Education Platform - ESEP), vyplňte dotazník najneskôr do 30. septembra 2023.

Pri projektoch, ktoré ste vytvorili po 1. júli 2018 v pôvodnej platforme, môžete požiadať o migráciu obsahu TwinSpace do platformy ESEP tým, že vyplníte dotazník, v ktorom uvediete:

  • vaše meno, priezvisko a e-mail,
  • názov projektu,
  • URL adresu TwinSpace - zistíte ju prihlásením sa na stránke https://twinspace.etwinning.net/ so svojimi pôvodnými prihlasovacími údajmi; zobrazia sa vám vaše projekty a po kliknutí na konkrétny projekt získate URL adresu, ktorú vložíte do dotazníka (napr. https://twinspace.etwinning.net/195444/home),
  • dôvod migrácie - vypracovanie správy, propagácia alebo diseminácia projektu, prípadne žiadosť o Európsku cenu eTwinning 2024.

Stačí, ak za konkrétny projekt požiada o migráciu obsahu TwinSpace len jeden z členov projektového tímu.

Upozorňujeme, že len projekty, ktoré budú mať premigrovaný obsah TwinSpace, budú oprávnené požiadať o Európsku cenu eTwinning 2024 (tieto projekty budú mať pri migrácii obsahu prednosť).

Ak do 30. septembra 2023 nevyplníte dotazník so žiadosťou o migráciu, váš TwinSpace nebude z pôvodnej eTwinning platformy premigrovaný. Prístup k nemu zostane otvorený v pôvodnej platforme ešte niekoľko mesiacov, počas ktorých si môžete stiahnuť všetky svoje materiály. Následne už prístup nebude možný.

Čo bude nasledovať ďalej?

V priebehu októbra a novembra 2023 budú požadované TwinSpaces presunuté do novej platformy ESEP. Po migrácii bude v druhej polovici novembra 2023 zverejnený formulár s prihláškou do Európskej ceny eTwinning 2024.

Prečo sa nepresúvajú všetky TwinSpaces?

Migrácia všetkých TwinSpaces, týkajúcich sa projektov vytvorených po 1. júli 2018, bola súčasťou plánu prechodu z pôvodnej eTwinning platformy do novej platformy European School Education Platform. Celkovo sa týka 65 500 virtuálnych tried TwinSpaces. 

Mnohé z týchto TwinSpaces však obsahujú zastarané informácie, ktoré by v novej platforme neslúžili žiadnemu účelu a zbytočne by komplikovali proces migrácie údajov, ktorý sa ukázal ako pomerne náročný.

V záujme optimalizácie procesu migrácie a minimalizácie možného vplyvu na aktívne projekty sa eTwinning centrála v Bruseli spoločne so zástupcami Európskej komisie rozhodli obmedziť migráciu len na tie TwinSpaces, ktoré sú nevyhnutné pre vypracovanie priebežných a záverečných správ, propagáciu projektov a disemináciu alebo účasť v súťaži o Európske ceny eTwinning 2024.

Ak chcete, aby bol obsah vášho TwinSpace premigrovaný do novej platformy, nezabudnite do 30. septembra 2023 vyplniť tento dotazník.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac