19.01.2022

Konferencia pre riaditeľov škôl

Konferencia Mediálna gramotnosť a dezinformácie, ktorá sa mala pôvodne konať v novembri 2021, sa uskutoční v náhradnom termíne - 22. marca 2022.

Jej cieľom je nielen predstaviť program eTwinning a úspešne zrealizované projekty, ale aj priniesť zaujímavé informácie súvisiace s témou roka, ktorá je tentoraz zameraná na mediálnu gramotnosť a dezinformácie.

eTwinning konferencia Mediálna gramotnosť a dezinformácie sa uskutoční v utorok 22. marca 2022 v hoteli AquaCity v Poprade. Vstup na konferenciu je zdarma.

REČNÍCI KONFERENCIE

  • Juraj Hipš – bývalý učiteľ a lektor vzdelávacích programov, zakladateľ programov Komenského inštitút a Sokratov inštitút,
  • Zuzana Labašová - psychologička, lektorka a programová riaditeľka Komenského inštitútu,
  • Marie Stracenská – novinárka, odborníčka na médiá a PR manažérka,
  • Ondrej Schütz – riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie a lektor Akadémie kritického myslenia,
  • Csilla Nagyová, Gabriela Kövesiová – riaditeľka a realizátorka eTwinning projektov zo „Školy eTwinning“ (Gymnázium Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou),
  • Naďa Cisárová – z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, SAAIC.

Konferenciu uvedú:

  • Adriana Jankovičová – z Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • Jozef Ristvej – prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, Žilinská univerzita v Žiline,
  • Katarína Hrbáňová – koordinátorka programu eTwinning na Slovensku, Žilinská univerzita v Žiline.

 

PROGRAM A REGISTRÁCIA

Stiahnite si podrobný program konferencie (pdf). Viac informácií o jednotlivých prednáškach nájdete nižšie na stránke. 

Konferencia bude organizovaná v súlade s hygienickými opatreniami platnými v deň konania konferencie (ku dňu 26. 1. 2022 režim OP).

TÉMY PREDNÁŠOK 

Juraj Hipš, Zuzana Labašová: Keď dvaja robia to isté...
Prostredníctvom zážitkových aktivít si ukážeme ako vznikajú dezinformácie, ako jedna situácia môže viesť k rôznym interpretáciám a aká je sila skupina pri riešení problémov. Po každej aktivite bude nasledovať metodický rozbor, ktorý umožní účastníkom workshopu aplikovať dané aktivity priamo na svojom vyučovaní.

Marie Stracenská: Prečo je ťažké sa vyznať v spleti informácií
Médiá samé o sebe prispievajú k skresľovaniu informácií. Médiá sú do veľkej miery tovar, autorom ide o to, aby nestrácali čitateľov a divákov. Často teda kopírujú väčšinový vkus a trend v povrchnosti a stručnosti. Pomenujeme problematické momenty, ktoré podporujú nedôveru v médiá. Pozrieme sa na dôvody a príklady, ktoré podporujú, že ak by sme aj chceli, ako prijímatelia naozaj niekedy nevieme na prvý pohľad zistiť, či ide o pravdu alebo nie. Samostatná téma je kedy korigovať nepravdy a aj ako to robiť - formulovanie „opráv“ a napomenutí tých, ktorí šíria dezinformácie nevedomky alebo nie so zlým úmyslom.

Csilla Nagyová, Gabriela Kövesiová: Ako sa realizujú medzinárodne oceňované eTwinning projekty v škole s titulom Škola eTwinning?
Riaditeľka Gymnázia Š. Moysesa z Moldavy nad Bodvou a pedagogička pôsobiaca na tomto gymnáziu sa podelia so svojimi skúsenosťami s programom eTwinning. Porozprávajú o svojich skúsenostiach a získaných benefitoch, ktoré im a študentom priniesla aktívna práca na projektoch. V krátkosti predstavia titul "Škola eTwinning" a svoje ocenené projekty, s ktorými zožali úspechy na domácom a medzinárodnom poli.

Ondrej Schütz: Čo je kritické myslenie a ako ho učiť?
Kritické myslenie a mediálna gramotnosť sa dnes stali populárnymi pojmami, ktorými sa oháňajú európske aj slovenské vzdelávacie stratégie. Čo sa však skrýva za týmito dvoma zaklínadlami? V príspevku bude Ondrej Schütz obhajovať pozíciu, ktorá kritické myslenie chápe nielen ako zručnosť, ale aj ako hodnotový postoj, viac než len ako zdravý rozum, logiku, či súbor nástrojov a poučiek ako overovať informácie. Tento postoj je v dobe informačnej záplavy a vedeckého pokroku dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Vychádzajúc z tejto tézy, si ukážeme možné nástroje výchovy ku kritickému mysleniu a mediálnej gramotnosti - ktorá sa má ku kritickému mysleniu tak, ako sa má fyzika k matematike.

Naďa Cisárová: S Erasmom za vzdelaním - vychádza nová Výzva 2022 na predkladanie návrhov projektov Erasmus+
Už tradične každú jeseň vyhlasuje Európska komisia Výzvu na predkladanie návrhov projektov Erasmus+ na ďalší rok. Predstavíme vám najaktuálnejšie možnosti zapojenia sa do nového programu Erasmus+ (2020 - 2027) v rámci Výzvy 2022 pre materské, základné a stredné školy, ako aj pre ďalšie organizácie pôsobiace v sektore školského vzdelávania.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac