06.12.2022

Konferencia pre riaditeľov škôl 2022

eTwinning konferencia Ako si predstavujeme vzdelávanie v budúcnosti? spojená s odovzdávaním cien víťazom Národnej súťaže eTwinning 2022.

Konferencia je zameraná na eTwinning tému roka 2022 - "Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná". Prioritne pozývame vedúcich pracovníkov všetkých typov škôl: materských, základných a stredných, ale aj ostatných učiteľov so záujmom o danú tému.

eTwinning konferencia Ako si predstavujeme vzdelávanie v budúcnosti? sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra 2022 v AC Hotel by Marriott Old Town v Bratislave.

Vstup na konferenciu je zdarma, účasť je hradená z prostriedkov EÚ a MŠVVaŠ SR (neuhrádzame cestovné náklady ani ubytovanie). Elektronická registrácia je záväzná.

REČNÍCI KONFERENCIE

 • Bohumil Kartous – publicista, inovátor a poradca ministra školstva ČR a predseda výboru pre vzdelávanie hornej komory parlamentu ČR, Praha,
 • Martin Kuruc – docent na katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
 • Alžbeta Štofková Dianovská - hlavná školská inšpektorka, generálna tajomníčka služobného úradu, Štátna školská inšpekcia, Bratislava,
 • Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja,
 • Eva Polláková, riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST, Trnava,
 • Naďa Cisárová z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, SAAIC, Bratislava,
 • Katarína Hrbáňová, koordinátorka eTwinning Slovensko, Žilinská univerzita v Žiline,
 • Zástupcovia MŠVVaŠ SR:
  • Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, 
  • Karol Jakubík, riaditeľ odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl.

Moderuje Kornélia Lohyňová, ambasádorka eTwinning, Hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava.

 

REGISTRÁCIA na konferenciu je spustená na stránke: https://www.etwinning.sk/konferencie

 

PROGRAM
Viac informácií o jednotlivých prednáškach nájdete nižšie na stránke. Stiahnite si podrobný program konferencie:

PROGRAM_eTw_konferencia Bratislava 8_12_2022_final.pdf

TÉMY PRÍSPEVKOV

Bohumil Kartous: No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality
Všimli jste si, jak se za posledních 20 let změnil svět? Vznikla digitální dimenze, nová dimenze lidské existence. Vstupuje do všeho, od globálních konfliktů, přes ekonomiku, mezilidské vztahy až po ty nejintimnější vrstvy našeho života. A vstoupila také do dětství. Vstoupila do něj tak, že současnou nastupující generaci lze s trochou nadsázky považovat za odlišný lidský druh. Současné děti vstupují do světa, je diametrálně odlišný od toho, co v dětství zažili jejich rodiče (a učitelé). A musejí se vyrovnávat s problémy a výzvami, které jejich rodiče neznali. Jejich rodiče totiž sami těžce zápasí s faktem, že digitální dimenze obrátila jejich představy o životě naruby. A v této situaci vlastní nejistoty a často marné snahy pochopit, o co vlastně v nové a stále se měnící realitě kráčí, mají vychovávat a vzdělávat děti pro budoucnost. K čemu mají své děti vést? A dělají to? Co je třeba k tomu, aby jejich děti nebyly jen datovými dojnicemi, pasivními konzumenty cukrů a kybercukrů?

Martin Kuruc: Vzdelávanie v tekutých časoch - keď najväčšou istotou je premenlivosť
Svet je a vždy bol nepredvídateľný a premenlivý. V dnešných časoch to môžeme vnímať intenzívnejšie ako v minulosti. V rozpore s tým čo si obvykle myslíme, normálnym stavom mysle človeka je chaos. Akú úlohu v tom celom hrá vzdelávanie a prirodzené učenie sa?  

Jana Zápalová: Podpora škôl zo strany zriaďovateľov, #Moderné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji
Bratislavský samosprávny kraj ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl v regióne už štvrtý rok uplatňuje systém benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorými sa snaží zlepšiť ich finančné ohodnotenie, spoločenské postavenie a umožniť im zvyšovanie kvalifikácie. Dôležitým cieľom je tiež prilákať do škôl odborníkov z praxe, ktorí budú odovzdávať svoje skúsenosti mladým ľuďom. Zavádzame nové odbory vzdelávania, inovujeme vzdelávací obsah existujúcich odborov, podporujeme duálne vzdelávanie a spoluprácu so zamestnávateľmi. Cieľom je spokojný učiteľ – úspešný žiak – uplatniteľný absolvent.

Eva Polláková: Ako vytvoriť školu budúcnosti a učiť (sa) inak
Škola by mala byť miestom, kde sa deti cítia dobre, zažívajú radosť z poznania a zároveň získavajú zručnosti dôležité pre život.  Zoznámte sa s konceptom triedy budúcnosti (Future Classroom Lab), objavte čaro kreatívneho vzdelávacieho prostredia a inšpirujte sa skutočnou triedou budúcnosti

Naďa Cisárová: Za vzdelaním do Európy: Erasmus+ pre školy
V príspevku vám predstavíme možnosti zapojenia materských, základných a stredných škôl, ale aj ďalších organizácií pôsobiacich v sektore školského vzdelávania, ktoré program Erasmus+ záujemcom ponúka. Program Erasmus+ poskytuje príležitosti pre žiakov, učiteľov, vedúcich zamestnancov a ďalších pracovníkov na získanie a rozvoj nových odborných schopností, skúseností a zručností prostredníctvom mobilitných projektov KA1. Zároveň ponúka pre školy a ďalšie organizácie rôzne možnosti na spoluprácu so zahraničnými partnermi pod hlavičkou partnerských projektov KA2.

Katarína Hrbáňová: Čo je nové v eTwinningu:
eTwinning ako súčasť programu Erasmus+ na obdobie 2021-2027. Aký je jeho význam a ďalšie ambície a aké úspechy dosiahol za 17 rokov svojej existencie. Predstavenie novej Európskej školskej vzdelávacej platformy, pod ktorú patrí od roku 2022 aj platforma eTwinning.

 

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac