15.11.2022

Kniha k téme roka 2022

Európskou témou roka 2022 je "Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná" s podtitulom Školy a nový európsky Bauhaus.

K tejto téme Centrálna podporná služba vydala knižku roka 2022. Kniha je zameraná na iniciatívu Nový európsky Bauhaus. Táto iniciatíva spustená Európskou komisiou v septembri 2021spája občanov, odborníkov, tvorcov politík a iné zainteresované stany. Predstavuje výzvu pre nás všetkých stať sa súčasťou dialógu a deliť sa o názory. Takisto ide o výzvu experimentovať a konať. Spoločne môžeme vybudovať budúcnosť, ktorá je udržateľná, inkluzívna a krásna.


Pre deti a dospelých v našej spoločnosti sú školy miestom, kde žijú a zároveň sa vzdelávajú. Sú to miesta, kde trávia väčšinu času a získavajú vedomosti, rozvíjajú si zručnosti a rastú ako demokratickí občania. Naše školy by preto mali sústrediť pozornosť na udržateľnosť, kvalitu skúseností a inklúziu.


Knižka je dostupná v slovenskom jazyku na stiahnutie: https://www.etwinning.sk/publikacie/ebook-2022-nasa-buducnost-krasna-udrzatelna-spolocna.pdf

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac