19.10.2020

eTwinning portfólio

Viete, že portfólio profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca si môžete budovať aj prostredníctvom eTwinningu?

Absolvovaním vzdelávacích podujatí, ktoré pripravujeme je možné získať certifikáty za aktívnu účasť na vzdelávaniach. Ide o účasť na webinároch, eLearningových kurzoch a prezenčných školeniach (ak pandemická situácia dovolí ich organizovanie).

Ako na to?

  • Buď registrovaný v programe eTwinning.
  • Absolvuj čo najviac vzdelávacích aktivít.

Po poslednom decembrovom vzdelávacom podujatí (18.12.2020) odmeníme piatich najaktívnejších učiteľov, ktorí v tomto školskom polroku absolvovali najviac školení. Získajú zaujímavé a praktické ceny eTwinning.

Súťaž je určená pre všetkých učiteľov materských, základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sú zaregistrovaní v programe eTwinning a ktorí v období od septembra do decembra 2020 absolvovali vzdelávacie podujatia eTwinning.

Do súťaže nie je potrebná žiadna registrácia. Národná služba programu eTwinning odmení učiteľov na základe počtu absolvovaných školení.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac