21.04.2022

eTwinning pomáha Ukrajine

Už 17 rokov buduje eTwinning mosty priateľstva, stiera kultúrne rozdiely, rozdáva radosť zo spoločného učenia sa a spája učiteľov bez rozdielu národnosti. Tieto vzácne priateľstvá nemôže rozdeliť ani vojna... hrozné slovo, ktoré sa, žiaľ, stalo realitou.

Všetci “eTwinningáči” v Európe sa spojili v snahe pomôcť ukrajinským učiteľom a žiakom. Na Slovensku sa v súčasnosti vzdeláva v materských, základných a stredných školách približne sedem tisíc detí a mladých ľudí, ktorí utiekli pred vojnou v ich domovine. Veľkou výhodou je blízkosť oboch slovanských jazykov, takže od prvých momentov je ľahšie porozumieť si.

Aj my z eTwinning Slovensko vás prosíme o podporu a pomoc:

  • slovenským učiteľom, ktorí majú vo svojich školách žiakov a študentov z Ukrajiny,
  • ukrajinským učiteľom, ktorí sú zapojení do projektov v komunite eTwinning, keďže zastúpenie eTwinningu na Ukrajine momentálne nie je funkčné,
  • ukrajinským deťom... mnohé z nich prišli bez rodičov, láskavé slovo a pohladenie im pomôže zabudnúť na stresujúce zážitky.

Za účelom pomoci zriadila centrála eTwinningu v Bruseli pracovnú skupinu, ktorá hľadá možnosti podpory ukrajinských učiteľov a žiakov. Aj vy sa môžete pridať do skupiny eTwinning supports Ukraine: community-driven solidarity activities a zapojiť sa do rôznych aktivít (zdieľanie nápadov, ktoré môžu inšpirovať, pomôcť a povzbudiť deti z Ukrajiny, šírenie zverejnených materiálov, vkladanie aktuálnych informácií a pod.).

Názorným a užitočným pomocníkom pri začiatkoch dorozumievania sa sú slovensko-ukrajinské piktogramy pre deti a učiteľov, ktoré môžete vytlačiť a umiestniť na nástenku. Nápomocný môže byť aj Slovensko-ukrajinský glosár školskej terminológie, ktorý obsahuje viac ako 700 termínov a iných výrazov z oblasti organizácie a riadenia školstva.

Štátny pedagogický ústav v uplynulých rokoch vypracoval metodické odporúčania ako deťom prichádzajúcim z cudziny pomôcť s adaptáciou v školách, ako postupovať pri zaradení do ročníka a tiež ako postupovať pri ich hodnotení. Tieto a ďalšie usmernenia nájdete na ich stránke v časti Vzdelávanie detí cudzincov

Na stránke https://schooltogo.online sa môžu žiaci a študenti zapojiť do online vyučovania v ukrajinskom jazyku, ktoré je schválené a podporované ukrajinským aj slovenským ministerstvom školstva. Zároveň sa tu môžu zaregistrovať aj ukrajinskí učitelia, či psychológovia, ktorí sú ochotní poskytnúť pomoc.

eTwinning Slovensko sa bude aj naďalej zúčastňovať pravidelných online stretnutí pracovnej skupiny a prinášať vám ďalšie aktuálne informácie.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac