Realizácia kontinuálnych vzdelávaní bude závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku a s tým súvisiacimi rozhodnutiami.
Prihlásených účastníkov vzdelávaní budeme informovať e-mailom.
Ďakujeme za pochopenie.

Ponúkame program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Ide o tri prezenčné stretnutia (14 hodín) v kombinácii s dištančným vzdelávaním (16 hodín).

Program je určený pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Program nie je určený pre:

 • začínajúci pedagogický zamestnanec
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • učiteľ jazykovej školy

Na prvé stretnutie je potrebné priniesť vytlačenú prihlášku s podpisom riaditeľa/zriaďovateľa. Pre úspešné ukončenie je potrebná účasť na všetkých 3 stretnutiach.
Absolvent získava osvedčenie o absolvovaní.

Aktuálne kontinuálne vzdelávania

 • 27 okt 11 nov 21 dec
  Žilina od 14:45 do 19:15
  Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11 Lektor: Marcel Prievozník